نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران:   توسعه سلامت هدف مهم جوامع ایمن است
نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران:   توسعه سلامت هدف مهم جوامع ایمن است
آرمان تبریز-کریستف هاملمان در آیین الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن، عنوان کرد: منطقه آزاد ارس هم اکنون نماینده بخشی از این پروژه جهانی است و این اقدام ارزشمند شایسته تقدیر است.

آرمان تبریز-کریستف هاملمان در آیین الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن، عنوان کرد: منطقه آزاد ارس هم اکنون نماینده بخشی از این پروژه جهانی است و این اقدام ارزشمند شایسته تقدیر است.
به گزارش خبرنگار ما، نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران گفت: توسعه سلامت هدف مهم جوامع ایمن است و باید در تمام لایه های جامعه ایمن مورد توجه قرار گیرد.
کریستف هاملمان در آیین الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن، عنوان کرد: منطقه آزاد ارس هم اکنون نماینده بخشی از این پروژه جهانی است و این اقدام ارزشمند شایسته تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: در شبکه جهانی شهر ایمن، سلامتی را به عنوان پیش شرط و نتیجه توسعه پایدار می دانیم.
هاملمان افزود: برای تمام سیستم های سلامت دنیا مشخص شده است که امکان ارائه خدمات سلامتی با بالاترین استانداردها برای تمام جامعه امکانپذیر نیست و برای این کار باید در ابتدا به پیشگیری توجه بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه نقش مدیریت جوامع در بهبود شرایط زندگی شهروندان اساسی است، تصریح کرد:. با اینکه قانون اساسی متفاوتی را در کشورهای مختلف شاهد هستیم، باید اهمیت شرایط محیطی را در تمامی ابعاد درک کنیم. چراکه این موارد برای زندگی هر چه بهتر در نسل کنونی و نسل های آینده مهم هستند.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران ادامه داد: توسعه سلامت موضوعی است که باید با مشارکت دولت در تمام جوامع اعمال شود و از همکاری دولت با سازمان بهداشت جهانی در تمام حوزه ها استقبال می کنیم.
هاملمان در پایان با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در منطقه آزاد ارس، تاکید کرد: ایمنی جاده در تمام جوامع به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است و در ارس نیز شاهد فعالیت های بسیار خوبی در این زمینه هستیم.
گفتنی است، با برگزاری آیین الحاق به شبکه جهانی جوامع ایمن، جلفا به جمع ۴۰۸ جامعه ایمن برای ۸۶ میلیون نفر از مردم جهان محلق شده و به صورت رسمی به عنوان یک شهر ایمن به جهان معرفی شد. عملکرد شهر جلفا نیز در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن به عنوان تجربه موفق انتخاب شد. ایازی