ارائه طرح و برنامه‌ای جامع در خصوص شبکه برق‌رسانی بازار تبریز
ارائه طرح و برنامه‌ای جامع در خصوص شبکه برق‌رسانی بازار تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با توجه به بافت قدیمی بازار تبریز در برخی سرای ها اقدامات اصلاحی قابل قبولی انجام یافته است و در ادامه نیازمند ارائه طرح و برنامه ای جامع برای سرای های دیگر است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، یازدهمین نشست شورای مشاوران و معاونان با حضور مدیرعامل شرکت در محل سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار شد.
طی این نشست اکبر فرج نیا با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های روزانه شاهد نتایج خوبی در حوزه روشنایی و تبدیل شبکه مسی به خود نگهدار و وصول مطالبات و سایر واحدهای عملیاتی بودیم که تلاش همکاران قابل قدردانی است، اظهار کرد: در حوزه روشنایی معابر طی مانورهای هفتگی از ابتدای سال ۱۵۰۰ مورد عملیات انجام شده است.
وی با اشاره به وضعیت شبکه برق‌رسانی بازار بزرگ تبریز، خاطرنشان کرد: با توجه به بافت قدیمی بازار تبریز در برخی سرای ها شبکه برق رسانی به صورت دقیق سینی کشی شده شده و اقدامات اصلاحی قابل قبولی انجام یافته است، در ادامه نیازمند ارائه طرح و برنامه ای جامع برای سرای های دیگر است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر دقت کافی نسبت به سرویس و نگهداری پست‌ها، خاطرنشان کرد: معاونان و مدیران ستادی باید از امورهای تابعه به‌صورت دوره‌ای بازدید کرده و گزارش‌های بازدید را ارائه کنند.
وی بر انجام سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به‌صورت منظم و دوره‌ای تاکید کرده و ادامه داد: به منظور سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر GIS نیز برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد.