ئیس مرکز بین المللی جوامع ایمن: جوامع ایمن به دنبال برقراری عدالت در حوزه سلامت و ایمنی هستند
ئیس مرکز بین المللی جوامع ایمن: جوامع ایمن به دنبال برقراری عدالت در حوزه سلامت و ایمنی هستند
آرمان تبریز-رئیس مرکز بین المللی جوامع ایمن، گفت: جامعه ایمن به دنبال این است که تمامی انسان ها حق برابری برای سلامتی و ایمنی داشته باشند.

آرمان تبریز-رئیس مرکز بین المللی جوامع ایمن، گفت: جامعه ایمن به دنبال این است که تمامی انسان ها حق برابری برای سلامتی و ایمنی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ما ؛دیل هانسون در آیین الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن، عنوان کرد: هرساله ۴٫۸ میلیون نفر به دلیل حوادث در جهان جان خود را از دست می دهند. این فقدان ها جبران ناپذیر هستند و در جوامع ایمن به دنبال کاهش آن هستیم.
وی افزود: تصمیمات فردی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی در اجتناب از آسب ها مهم هستند و اعمال قانون به همراه آموزش در سطوح مختلف می تواند در این زمینه موثر باشد.
هانسون با اشاره به اینکه چالش مصدومیت ها، چالش مهمی برای تمام دولت هاست، خاطرنشان کرد: از امروز در منطقه آزاد ارس وارد این تغییر می شویم که جامعه ای با کمترین میزان چالش مصدومیت داشته باشیم.
وی تصریح کرد: جامعه ایمن می گوید که تمامی انسان ها حق برابری برای سلامتی و ایمنی دارند. جوامع محلی باید تمام شهروندان را در نظر گرفته و توجه ویژه ای به افراد و اقشار آسیب پذیرتر داشته باشند.
هانسون افزود: باید ظرفیت جامعه را افزایش داده و به خوداتکایی برسیم. استراتژی ما در شبکه جهانی جوامع ایمن، تغییرات کوچک و اثربخش در جامعه است.
وی با تقدیر از اضافه شدن کمیته معنویت در پروژه شهر ایمن جلفا، گفت: هر جامعه می تواند بر اساس معنویات و فرهنگ خود در زمینه جوامع ایمن قدم برداشته و در واقع راه حل های متناسب با نیازهای خود را برای مسائل مطرح شده، پیدا کند.
گفتنی است، با برگزاری آیین الحاق به شبکه جهانی جوامع ایمن، جلفا به جمع ۴۰۸ جامعه ایمن برای ۸۶ میلیون نفر از مردم جهان محلق شده و به صورت رسمی به عنوان یک شهر ایمن به جهان معرفی شد. عملکرد شهر جلفا نیز در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن به عنوان تجربه موفق انتخاب شد.