۴۰دستگاه آشکارساز چمدانی به ظرفیت گمرکات کشور اضافه شد
۴۰دستگاه آشکارساز چمدانی به ظرفیت گمرکات کشور اضافه شد
آرمان تبریز-وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هئیت دولت: تا پیش از سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ دستگاه ایکس‌ری چمدانی در نقاط مختلف کشور وجود داشت. در حال حاضر مراحل نصب ۴۰ دستگاه آشکارساز چمدانی در کشور آغاز شده‌است.

undefinedآرمان تبریز-وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هئیت دولت: تا پیش از سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ دستگاه ایکس‌ری چمدانی در نقاط مختلف کشور وجود داشت. در حال حاضر مراحل نصب ۴۰ دستگاه آشکارساز چمدانی در کشور آغاز شده‌است.
undefined بزرگترین گمرک اختصاصی کشور در اصفهان برای تسریع مبادلات و کاهش هزینه‌های شرکت‌های تولیدی بزرگ افتتاح شد.