برگزاری چهارمین روز برگزاری سمینار بین المللی جامعه ایمن در ارس
برگزاری چهارمین روز برگزاری سمینار بین المللی جامعه ایمن در ارس
آرمان تبریز- چهارمین روز برگزاری سمینار بین المللی جامعه ایمن و مراسم الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن همزمان با هفته دولت در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

آرمان تبریز- چهارمین روز برگزاری سمینار بین المللی جامعه ایمن و مراسم الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن همزمان با هفته دولت در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛مسئول شبکه جهانی جوامع ایمن چین نیز در این مراسم عنوان کرد: برنامه های جوامع ایمن باید علاوه بر عمومی بودن تمرکز ویژه ای برای گروه های آسیب پذیر داشته باشند.

مسئول شبکه جهانی جوامع ایمن استرالیا نیز گفت: مدیریت بحران بخش مهمی از برنامه های سلامتی و ایمنی در جوامع ایمن است و باید به این موضوع از نظر آموزش عمومی توجه شود.

دکتر شومی وانگ افزود: باید عوامل مصدومیت ها شناسایی شده و برنامه های اثرگذار برای پیشگیری مبارزه با این عوامل تهیه کنیم.

مسئول شبکه جهانی جوامع ایمن استرالیا نیز گفت: مدیریت بحران بخش مهمی از برنامه های سلامتی و ایمنی در جوامع ایمن است و باید به این موضوع از نظر آموزش عمومی توجه شود.

دکتر باربارا مینوزو خاطرنشان کرد: جوامع ایمن، جوامعی هستند که اهمیت می دهند و بهبود مسائل ایمنی در جوامع ایمن به تمرکز در رفتارهای مثبت برمی گردد.

وی تاکید کرد: همیشه گفته می شود که پیشگیری بهتر از درمان است اما باید توجه کنیم که دیدن نتایج حاصل از پیشگیری زمانبر است و نیاز به صبر و پیگیری بسیار بیشتری داریم.

گفتنی است، در ادامه مراسم، جشن الحاق شهر جلفا به شبکه جهانی جوامع ایمن با بریدن کیک و اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی باریش ادامه یافت.

گفتنی است، با برگزاری آیین الحاق به شبکه جهانی جوامع ایمن، جلفا به جمع ۴۰۸ جامعه ایمن برای ۸۶ میلیون نفر از مردم جهان محلق شده و به صورت رسمی به عنوان یک شهر ایمن به جهان معرفی شد. عملکرد شهر جلفا نیز در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن به عنوان تجربه موفق انتخاب شد.