کارگاه آموزشی عاملین تشخیص و ذیحساب خرید تضمینی گندم آذربایجان شرقی
کارگاه آموزشی عاملین تشخیص و ذیحساب خرید تضمینی گندم آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-با آغاز فصل خرید گندم و لزوم برنامه‌ریزی و ضرورت رعایت موارد کیفی و کمّی در امر خرید تضمینی گندم، کارگاه آموزشی عاملین تشخیص و ذیحساب در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز؛ این کارگاه آموزشی با حضور اکبر کرامتی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، علیرضا شاهدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و نیز جمعی از مدیران و کارشناسان ذیربط در محل مجتمع رفاهی شهید کسایی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

گفتنی است، در این کارگاه آموزشی در خصوص دستورالعمل کیفی خرید گندم، آموزش سامانه سیفا، تشریح عملیات حمل و بارگیری، معرفی شعبات بانک کشاورزی برای پرداخت وجه و معرفی عاملین تشخیص و ذیحساب معرفی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، بحث و گفت‌وگو شد.