سهم قانون فرزندآوری و نهضت ملی مسکن در روستاها مد نظر قرار می گیرد
سهم قانون فرزندآوری و نهضت ملی مسکن در روستاها مد نظر قرار می گیرد
آرمان تبریز-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به بازنگری طرح هادی ۶۰ روستای آذربایجان شرقی از ابتدای سال افزود: در الحاق زمین های جدید به محدوده روستا، برای اجرای قانون جوانی‌جمعیت زمین در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما درآذربایجان شرقی؛حجت اله سروری در جلسه بازنگری طرح هادی روستاهای ملکان و تبریز گفت: بنیاد مسکن برای قشر محروم روستاها، مشمولان قانون فرزندآوری و طرح نهضت ملی مسکن در روستاها زمین تامین می کند و در الحاق زمین های جدید به دنبال احقاق حق این اقشار هستیم.
او افزود: با توجه به نرخ رشد جمعیت روستا، بعد خانوار و پیش بینی میزان افزایش جمعیت در روستاها، بخشی از زمین های چسبیده به روستا که مستعد الحاق به محدوده طرح هادی هستند، در بازنگری طرح وارد محدوده می شود.
سروری گفت: بنیاد مسکن در رایزنی با اشخاصی که زمین آنها وارد محدوده طرح هادی می شود، درصدی از زمین را برای اقشار یاد شده دریافت کرده و در راستای اجرای قوانین مذکور به مشمولان واگذار می کند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی حفظ حقوق مردم و‌کمک به حل مشکلات آنها را اولویت این بنیاد اعلام کرد.
در این جلسه بازنگری طرح هادی روستاهای عباس آباد، تازه قلعه و قلعه جوق ملکان و هروی تبریز و بررسی پرونده های تغییر طرح هادی روستاهای دیزج پروانه بناب و سایر شهرستان ها انجام شد.