مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز: سالنامه آماری ۹۶ شهرداری تبریز تهیه و تنظیم شد
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز: سالنامه آماری ۹۶ شهرداری تبریز تهیه و تنظیم شد
مهرتبریز-مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: سالنامه آماری ۹۶ به منظور بهره برداری آماری مجموعه شهرداری تبریز تهیه و تنظیم شد.

مهرتبریز-مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز گفت: سالنامه آماری ۹۶ به منظور بهره برداری آماری مجموعه شهرداری تبریز تهیه و تنظیم شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ محمد علی مولاخواه با اشاره به اینکه تهیه یک برنامه مدون برای اقدامات پیش رو نیازمند پیش زمینه اطلاعات آماری است، افزود: به همین منظور سالنامه آماری سال ۹۶ شهرداری تبریز تهیه و برای بهره برداری در اختیار شورای اسلامی شهر، مناطق دهگانه، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز قرار گرفت.

وی اظهار داشت: تمامی فرآیند های تهیه و تنظیم این سالنامه بدون هزینه و به اهتمام کارشناسان گروه آمار و تحلیل اطلاعات اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز انجام شده است.

مولاخواه با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات دقیق نیازمند زمان بیشتر است، تصریح کرد: تاخیر در تهیه این سالنامه به دلیل لحاظ اصلاحات اجرایی طبق روال سال های گذشته بوده و سالنامه آماری سال ۹۷ نیز تا پایان سال جاری تهیه و به بهره برداری می رسد.