رابطه قلبی دو ملت ایران و آذربایجان ناگسستنی است
رابطه قلبی دو ملت ایران و آذربایجان ناگسستنی است
آرمان تبریز-رئیس جمهور در حاشیه مراسم افتتاح سد قیزقلعه‌سی گفت: رابطه قلبی دو ملت ایران و آذربایجان ناگسستنی است.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی؛ رئیس جمهور گفت: ارتباط ما با کشور دوست، برادر و همسایه آذربایجان به تعبیر رهبر معظم انقلاب فراتر از رابطه همسایگی است، این رابطه قبلی و قلبی بین دو کشور و دو ملت ناگسستنی است و به هیچ عنوان رابطه دو ملت ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی در مراسم بهره برداری از سد مشترک قیزقلعه‌سی بر بروی رودخانه مرزی ارس با تاکید بر اینکه ارتباط ما با کشور آذربایجان فراتر از رابطه همسایگی است، تصریح کرد: ارتباط ما با کشور دوست، برادر و همسایه و به تعبیر رهبر انقلاب، آذربایجان فراتر از رابطه همسایگی است رابطه ما خویشاوندی است و این رابطه و پیوند یک ارتباط مستحکمی است که ریشه در باورهای دو ملت و کشور دارد و تاریخ و تمدن و پیشینه تاریخی ما را به هم پیوند می دهد.

وی افزود: این رابطه ما قبلی و قلبی بین دو کشور و دو ملت است و ناگسستنی است و به هیچ عنوان رابطه دو ملت ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد.

رئیس جمهور افتتاح سد قیز قلعه‌سی را نمادِ اراده و همکاری دو ملت ایران و آذربایجان دانست و بیان کرد: رودخانه ارس همواره موجب پیوند میان مردم عزیز جمهوری آذربایجان و ایران بوده است و این پیوند از ۵۰ سال قبل که با سد ارس همکاری دو کشور و دو ملت رقم خورد، همراه بوده است؛ پیوند ایران و آذربایجان امروز به شکل همکاری در سد خداآفرین و طرح عظیمی است که ۲ میلیارد متر مکعب آب را تنظیم می‌کند، هم چهار نیروگاه را فعال و هم ۴۰ هزار شغل ایجاد می‌کند؛این پروژه هم نماد توسعه منطقه است و هم نماد اراده و همکاری دو ملت و دو کشور است.این پروژه اهمیت بسیار زیادی دارد و موجب امیدواری ملت عزیز ایران و آذربایجان از یک سو و موجب ناامیدی دشمنان دو ملت و دو کشور است.