شرکت گاز و دانشگاه سهند برای بهینه سازی مصرف انرژی همکاری می کنند
شرکت گاز و دانشگاه سهند برای بهینه سازی مصرف انرژی همکاری می کنند
آرمان تبریز-شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و دانشگاه سهند با بهره گیری از دانش و توانمندی روز در بهینه سازی مصرف انرژی و کربن گام بر می دارند.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، رئیس بهینه سازی مصرف انرژی و کربن این شرکت در این خصوص گفت: این تفاهم نامه همکاری مشترک با اعضای علمی دانشگاه سهند با هدف بهره گیری از توان علمی و دانش بنیان در مهم ترین مسأله روز که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی و بکارگیری انرژی های جایگزین است، امضاء شده است.
یونس نجفی افزود: برگزاری جلسات مستمر با موضوع بهینه سازی و پیگیری تصمیمات متخذه، ارائه طرحهای مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت / خانگی / تجاری توسط گروه پژوهشی دانشگاه سهند، حمایت از ساخت تجهیزات راندمان بالا با رده انرژی A و بالاتر ، از جمله بخاریهای هرمتیک از مهم ترین مفاد این همکاری مشترک خواهد بود.  
رئیس بهینه سازی مصرف انرژی و کربن اظهار کرد: امسال با تدوین برنامه ها و اهداف راهبردی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و کربن در بخش های مطالعاتی و اجرایی اقدام شده و طرح تأمین و استانداردسازی سامانه های گرمایشی مدارس، اجرای طرح بهسازی موتورخانه ها مطابق با چک لیست فنی موتورخانه ها ، احصاء پیمانکاران مجری، با تایید صلاحیت از طریق اتحادیه تاسیسات و شوفاژکاران استان و نصب بخاری های هرمتیک (پربازده کم مصرف) بخشی از این اقدامات راهبردی است.