قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان هشترود از صلح و سازش در یک پرونده نفقه به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان هشترود از صلح و سازش در یک پرونده نفقه به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.
آرمان تبریز_جانشین دادستان عمومی و انقلاب و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان هشترود از صلح و سازش در پرونده مطالبه نفقه به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش آرمان تبریز از هشترود ؛ جانشین دادستان عمومی و انقلاب و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان هشترود از صلح و سازش در پرونده مطالبه نفقه به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.

صمدیان افزود: با تلاش تحسین برانگیز کارکنان اجرای احکام شورای حل اختلاف این شهرستان،پرونده مطالبه نفقه به ارزش ریالی بیش از چهارصد میلیون ریال با سازش طرفین مختومه و محکوم علیه پرونده که در زندان بسر می برد از زندان آزاد شد.

صمدیان ادامه داد:صلح و سازش نقشی بنیادین و اساسی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها ایفا می‌کنند.
سازش از اتلاف وقت و زمان و انرژی جلوگیری میکند و هزینه‌ها را نیز کاهش می دهد.

  • نویسنده : اسماعیل رحیمی