اولین فراری بدون سقف جهان/ تصاویر
اولین فراری بدون سقف جهان/ تصاویر
آرمان تبریز-فراری کابریولت با کوچ بیلد پینینفارینا مدل 1957. این خودرو در واقع اولین محصول بدون سقف تاریخ فراری هم محسوب می شود. فراری مذکور مجهز به پیشرانه 12 سیلندر و محدود به 40 دستگاه عرضه شد.

آرمان تبریز-فراری کابریولت با کوچ بیلد پینینفارینا مدل ۱۹۵۷٫ این خودرو در واقع اولین محصول بدون سقف تاریخ فراری هم محسوب می شود. فراری مذکور مجهز به پیشرانه ۱۲ سیلندر و محدود به ۴۰ دستگاه عرضه شد.

کابریولت با بدنه فراری پینین فارینا و موتور 12 سیلندر در سال 1957
کابریولت با بدنه فراری پینین فارینا و موتور 12 سیلندر در سال 1957
کابریولت با بدنه فراری پینین فارینا و موتور 12 سیلندر در سال 1957