باز فرماندار شهرستان هشترود از عملیات انتقال خط لوله آبیاری اراضی کشاورزی
باز فرماندار شهرستان هشترود از عملیات انتقال خط لوله آبیاری اراضی کشاورزی
آرمان تبریز-فرماندار شهرستان هشترود به همراه بخشدار بخش مرکزی، روسا و کارشناسان ادارات، از عملیات انتقال خط لوله آبیاری اراضی کشاورزی روستا‌های قوپوز،قزللو سعادتلو توسط بخش خصوصی در پایاب سد سهند بازدید به عمل آورد.

 

به گزارش آرمان تبریز از هشترود ؛ فرید قشلاقی فرماندار شهرستان هشترود در بازدید از مسیر عملیات لوله گذاری روستای قوپوز در مورد آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد سهند گفت: بر اساس طرح مشارکتی اراضی، محل انتقال آب، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب به داخل مزرعه همگی مشخص بوده و از سوی سرمایه گذار عملیاتی خواهد شد.

فرماندار هشترود گفت: کشاورزان محترم نسبت به تشکیل تعاونی آب بران و نصب کنتور حجمی آب در اراضی پایاب تاکید کرد و گفت: کشاورزان باید الگوی کشت را رعایت کنند در غیر این صورت با مشاهده محصول غیر الگوی کشت در مزارع برخورد خواهد شد.

وی به اهمیت اجرای پایاب سد سهند اشاره کرد و افزود: بهره برداری از فاز‌های این طرح به افزایش محصولات کشاورزی و رونق کشاورزی و اقتصادی منطقه منجر خواهد شد.