ضرورت تشدید مجازات متخلفین در جاده ها
ضرورت تشدید مجازات متخلفین در جاده ها
آرمان تبریز-نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تشدید مجازات متخلفین در جاده‌ها گفت : نیازمند قوانین سرسخت در برخورد با متخلفین راهنمایی رانندگی هستیم.

آرمان تبریز-نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تشدید مجازات متخلفین در جاده‌ها گفت : نیازمند قوانین سرسخت در برخورد با متخلفین راهنمایی رانندگی هستیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مسعود پزشکیان در آیین آغاز به کار بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن  اظهار کرد:  کسانی که با جان افراد در جاده‌ها بازی می کنند نباید تنها با پرداخت چند هزار تومان بتوانند رفتار خود را ادامه دهند.

وی گفت: اینکه می گوییم اراده هست ولی برنامه نیست با این موضوع مخالف هستم چرا که اگر اراده باشد ما می توانیم کاری کنیم که فضای که دربحث حوادث رانندگی به وجود می‌آید کاهش یابد اما متاسفانه با وجود داشتن برنامه اراده کافی برای این مهم وجود ندارد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در جامعه برای جان انسان ها ارزش قائل شویم خاطرنشان کرد: اگر برای جان انسان ها ارزش قائل شویم باید مقرراتی تنظیم کنیم که با متخلفین برخورد شایسته ای که  در برابر تخلف آنهاست انجام شود از این رو  برخی از مواقع قدرت و اصلاح قانونی می تواند در رفع چالش‌ها و معضلات اجتماعی تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به آموزش در مدارس گفت: امروز باید شاهد حضور متولیان آموزش در این همایش بودیم چرا که موضوع آموزش باید از کودکی در ذهن ها نهادینه شود.

پزشکان همچنین اشاره ای نیز به اصلاحات زیربنایی در جاده ها و توجه به مسائل فنی داشت و افزود: بدون شک در کنار مسائل انسانی مسائل زیرساختی از جمله مسائل فنی جاده نیز در در سوانح رانندگی تاثیرگذار است از این رو باید اصلاحات زیربنایی مورد نیاز در جاده ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.