به کارگیری اتباع خارجی در کلیه بخش ها ممنوع است
به کارگیری اتباع خارجی در کلیه بخش ها ممنوع است
آرمان تبریز_ رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هشترود؛ به کارگیری اتباع خارجی در بخش های صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی ممنوع است .

به گزارش آرمان تبریزاز هشترود؛ مالک لطفی زاده با اعلام این خبر افزود ؛ به کار گیری اتباع خارجی در کلیه بخش های صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

وی ادامه داد: درصورت اشتغال طبق ماده ۱۸۱ قانون کار فرد متخلف از ۹۰ الی ۱۸۱ روز حبس (زندان ) محکوم خواهد شد .

لطفی زاده اضافه کرد: لازم به توضیح است که طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ، چنانچه افراد  به چنین کار غیر قانونی  اقدام  کنند ۵ برابر حداقل حقوق جریمه نقدی باید در قبال تخلف خود پرداخت نمایند .

رئیس اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی هشترود خاطر نشان کرد:و اگر تخلفات تکرار شود این مبلغ دوبرابر شده یعنی ۱۰ برابر حداقل حقوق توسط فرد متخلف به عنوان جریمه باید پرداخت شود.

  • نویسنده : اسماعیل رحیمی