یاد دادشت/ هیس جنگل های قره داغ فریاد نمی زنند
یاد دادشت/ هیس جنگل های قره داغ فریاد نمی زنند
آرمان تبریز-خواستم از اهمیت وجایگاه جهانی جنگل های قره داغ بنویسم دیدم نمی توانم!خواستم از میکرو کلیمای خاص این منطقه بنویسم که در طول زمان های گذشته دراثر تلاقی سه سیستم آب وهوایی میزبان گونه های خاصی شده دیدم نمی توانم بنویسم!خواستم از ناله درختان قره داغ ازجور تبرها بنویسم دیدم نمی توانم!خواستم از ابرام ما  وانکار مسئولان درزمینه نابودی این منابع حیاتی بنویسم دیدم نمی توانم!

آرمان تبریز-خواستم از اهمیت وجایگاه جهانی جنگل های قره داغ بنویسم دیدم نمی توانم!خواستم از میکرو کلیمای خاص این منطقه بنویسم که در طول زمان های گذشته دراثر تلاقی سه سیستم آب وهوایی میزبان گونه های خاصی شده دیدم نمی توانم بنویسم!خواستم از ناله درختان قره داغ ازجور تبرها بنویسم دیدم نمی توانم!خواستم از ابرام ما  وانکار مسئولان درزمینه نابودی این منابع حیاتی بنویسم دیدم نمی توانم!

به گزارش خبرنگار ما ؛مظلومیت جنگل های قره داغ را دیدم یاد لب های تشنه ارومیه افتادم!قهر طبیعت را دیدم که چهل روز قبل پیش بینی شده بود که که علفها خشک خواهد شد وهوا گرم خواهد شد وباد گرم خواهد وزید وآتش به هیمه به جنگل ها خواهد زد.فکر می کنم اگر چنین اتفاقی در کشور های همسایه رخ می داد باچه سرعتی این آتش را خاموش می کردند؟

نحوه مدیریت بحران چگونه بود؟با بیل وکلنگ آتش را خاموش می کردند یا بالگردهای مجهز وپیشرفته؟فقط واکنش نماینده کلیبر را درشبکه مجازی دیدم آیا جنگل های قره داغ متعلق به منطقه قره داغ هست یا مردم آذربایجان وایران هم درمنافع آن سهیم هستند؟گونه هایی که دراثر آتش سوزی از بین می روند چگونه جایگزین خواهند شد.آیا شرایط آب وهوایی آتی امکان احیای مناطق تخریب شده را فراهم خواهد کرد؟آیا وضعیت حاصلخیزی خاک منطقه با این آتش سوزی که باعث از بین رفتن ماده آلی خاک وریز جانداران خاک خواهد شد ترمیم خواهد شد؟!نوشته ام را با آه وحسرت وامید به آینده به پایان می برم به امید روزی که جنگل های قره داغ درسایه بی تدبیری وسومدیریت ونداشتن برنامه منسجم مدیریت

بحران دچار چنین وضعیت وحشتناکی نشود.امیدوارم همه مسئولان کشوری محیط زیست ومنابع طبیعی ووزارت کشور و….قدر واهمیت وارزش جنگل های ارسباران را بیش از پیش بدانند.احمد بایبوردی

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا