ره آورد ارزشمند تنیس بازان تبریز از ساری
ره آورد ارزشمند تنیس بازان تبریز از ساری

به گزارش مهر تبریز، با برگزاری اولین دوره رقابت های تنیس رده های سنی دختران و پسران کشور با میزبانی استان مازندران در شهر ساری تحت عنوان “جام آسایش” ملینا عباس زاده و پانیا رضایی با دیدارهای خوب و امیدوارکننده به عناوین ارزشمند دست یافتند که در زیر به طور جداگانه به نتایج این دو […]

به گزارش مهر تبریز، با برگزاری اولین دوره رقابت های تنیس رده های سنی دختران و پسران کشور با میزبانی استان مازندران در شهر ساری تحت عنوان “جام آسایش” ملینا عباس زاده و پانیا رضایی با دیدارهای خوب و امیدوارکننده به عناوین ارزشمند دست یافتند که در زیر به طور جداگانه به نتایج این دو تنیس بازآذربایجانی می پردازیم.
البته گفتنی است که تعداد زیادی از تنیس بازان رده های سنی تبریز بدلیل تحصیل و در آستانه امتحانات آخر سال مدارس موفق به حضور و شرکت در این رویداد مهم آغاز سال جاری در هر دو مقطع دختران و پسران نشده بودند.

“ملینا عباس زاده “
بادوعنوان شایسته

===========

دراین دوره از رقابتها اکثر شرکت کنندگان در دو رده سنی شرکت کرده بودند.
ملینا عباس زاده در رده ۱۸ سال و دوبل۱۸سال شرکت کرده بود.
ملینا ی ملی پوش با انجام چهار مسابقه دررده ۱۸ سال و در کنار بازیکنان با تجربه و بزرگتر از خود گام به فینال گذاشت که خستگی درونی ملینا از حاصل مسابقات تیم ملی و مسافرت در نهایت آمادگی خیرمنش سبب شد که برخلاف روند بازی ملینا عباس زاده به مقام نایب قهرمانی قناعت کند.
در مسابقات دوبل ملینا عباس زاده به همراه سادات کیایی بادرخشش فوق العاده وبازی منسجم تیم های دوبل را یکی پس از دیگریی از پیش روبرداشته وبه فینال رسیدند.
حریف ایندو زوج هماهنگ در روز پایانی ،دوبازیکن شاخص تنیس کشورمان  اخوان وخیرمنش بودند که زوج ملینا وکیایی با درخشش ستودنی عنوان نخست را به خود اختصاص
دادند.

پانیا رضایی ودستیابی به قهرمانی
==========
این بازیکن خوش قلب وخنده رو برای رسیدن به سکوی قهرمانی کمرهمت بسته بود وپس ازاینکه در رده سنی ۱۸ سال با بدبیاری تامرحله یک چهارم بالا آمد برخلاف روند بازی به بدرلو باخت واز حضور درنیمه نهایی باز ماند.
پانیا رضایی که برای افزایش روحیه جنگندگی تا حدودی به خود آمد ودر جمع تنیس بازان هم سن وسال وجویای نام دختران ایران با اندیشه برتری راهی مسابقات شد و این بار با یکه تازی وبازی جانانه دربرابرحریفان قرارگرفت وموفق شدبا قهرمانی وتسخیرسکوی افتخار نگاه هارا به سوی خود جلب کند.
پانیا در دیداربا  هانا عمرانی اگرچه در ست اول با احاطه استرس بازی را واگزار کرد ،اما در دو ست بعدی با ارایه بازی خوب به پیروزی ارزشمندو عنوان قهرمانی وپاداش اولین مسابقه آغاز سال ۱۴۰۳دست یافت.
نویسنده، حبیب چرندابی