بازدید فرماندهی نیروی انتظامی تبریز و هیئت همراه از پایانه مسافربری شهرداری تبریز
بازدید فرماندهی نیروی انتظامی تبریز و هیئت همراه از پایانه مسافربری شهرداری تبریز
آرمان تبریز-سرهنگ جهان آراء فرماندهی نیروی انتظامی تبریز و هیئت همراه از پایانه مسافربری شهرداری تبریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ سرهنگ جهان آراء فرماندهی نیروی انتظامی تبریز به همراه هیات همراه در معیت مدیر عامل سازمان حاج احمدزارعی از فضاهای موجود در پایانه مسافربری ومرکزی تبریز بازدید نمودند.
فرماندهی نیروی انتظامی تبریز با ابراز خرسندی از توانمندی مدیریت مجموعه پایانه های مسافربری شهرداری تبریز از ایجاد زیرساختهای امنیتی درترمینال تبریز از مدیریت این سازمان تقدیر و تشکر نمودند.
سرهنگ جهان آرا درادامه ضمن بازدید از وضعیت امنیتی پایانه ها مسافربری با حاج احمدزارعی مدیر عامل این سازمان و در خصوص وضعیت و گسترش ایستگاه پلیس و تبدیل آن به کلانتری در پایانه مسافربری شهرداری تبریز گفت و گو نمودند. سرهنگ جهان آراء این هیئت پس از گفت و گو با مدیر عامل از پاسگاه پلیس مستقر در ترمینال تبریز بازدید و با فرماندهی این پاسگاه به تبادل نظر در خصوص وضعیت امنیتی پایانه مسافربری تبریز پرداختند.