تدوین برنامه جامع اصلاح و بهبود روشنایی معابر
تدوین برنامه جامع اصلاح و بهبود روشنایی معابر
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: موضوع روشنایی معابر یکی از مسائل اساسی بوده و به‌منظور بهبود وضعیت برنامه جامع تدوین شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ سومین نشست شورای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور مدیرعامل، مشاوران، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد.
طی این نشست اکبر فرج نیا با تأکید بر موضوع اصلاح و بهبود روشنایی معابر، اظهار کرد: موضوع روشنایی معابر یکی از مسائلی است که بیش‌ازپیش باید به آن توجه شود و در این راستا و به‌منظور بهبود وضعیت برنامه جامع تدوین شود.
وی با بیان اینکه گزارشی از وضعیت روشنایی معابر ارائه شود، افزود: بسته‌های پیشنهادی مقایسه‌ای در خصوص مانورهای روشنایی معابر در مقایسه با عملکرد پیمانکاران روشنایی معابر در سال‌های گذشته ارائه شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد: از دیگر اولویت‌های شرکت تبدیل کابل‌های مسی به کابل خودنگهدار بوده که دراین‌خصوص واحدهای احداث باید میزان عملکرد خود را هر هفته گزارش دهند.