آغاز طرح تشدید نظارت و بازرسی از مراکز تامین، تولید و بسته بندی کالاهای اساسی درآذربایجان شرقی
آغاز طرح تشدید نظارت و بازرسی از مراکز تامین، تولید و بسته بندی کالاهای اساسی درآذربایجان شرقی
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از آغاز طرح تشدید نظارت و بازرسی از مراکز تامین، تولید و بسته بندی کالاهای اساسی آذربایجان شرقی با تاکید بر تفکیک وظایف نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به تقسیم ‏وظایفی که بین دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در امر نظارت و بازرسی بر بازار اتفاق افتاده است، از ‏اول سال جاری نظارت بر عمده فروشی ها و کارخانجات تولیدی به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است و ‏نظارت بر خرده فروشی ها هم به عهده همکاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در وزارت جهاد کشاورزی امروز به ‏صورت همزمان طرح تشدید نظارت بر واحدهای تولیدی و عمده فروشی ها را در دستور کار قرار دادند. ‏
وی ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی هم این طرح در قالب ۵۰ اکیپ در سطح استان که ۲۰ اکیپ مربوط به ‏مرکز استان و ۳۰ اکیپ مربوط به سایر مراکز شهرستان هاست که از امروز آغاز شد. ‏
فتحی بیان کرد: این اکیپ ها تا زمانی که آرامش کامل بر بازار حاکم شود بر کیفیت و قیمت مراکز عمده و تولیدی ‏بازرسی و نظارت خواهند کرد.‏