انتصاب سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
انتصاب سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-طی حکمی از سوی مدیر کل دامپزشکی استان، دکتر سید رضا دیباور به عنوان سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ما از آذربایجان شرقی، در این مراسم مدیر کل دامپزشکی استان طی حکمی «دکتر سید رضا دیباور» را به عنوان سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان منصوب کرد.

همچنین در این مراسم از زحمات چندین ساله «دکتر محمد تقی محمدی» در زمان تصدی این پست قدردانی به عمل آمد.