جمع‌آوری بیش از ۷۲هزار تن پسماند سطح منطقه ۴ طی سال ۱۴۰۲
جمع‌آوری بیش از ۷۲هزار تن پسماند سطح منطقه ۴ طی سال ۱۴۰۲
آرمان تبریز: شهردار منطقه ۴ تبریز از جمع آوری بیش از ۷۲هزار تن پسماند سطح حوزه طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش آرمان تبریز، هادی مقدم زاده با اشاره به روند اجرای طرح “نگهداشت شهری” گفت: در این راستا، معاونت خدمات شهری منطقه ۴ تبریز، با لحاظ شرایط فصلی، پاکسازی و تنظیف معابر سطح حوزه را در دستور کار قرار داده است.

شهردار منطقه ۴ تبریز افزود: بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۷۲هزار تن پسماند از سطح منطقه، توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه جمع‌آوری شده است.

هادی مقدم زاده همچنین با اشاره به شستشو و لایروبی ۴۸ میلیون متر از جوب‌ها و کانال‌های سطح منطقه از ابتدای سال جاری در مدت زمان مذکور، تصریح کرد: شهروندان در اجرای طرح نگهداشت شهری و رعایت فرهنگ شهروندی در موضوع دورریزهایی که پس از غوطه‌ور شدن و کشیدن آب به خود، باعث بسته شدن مسیر و جریان آب‌های سطحی می‌شود، مشارکت کنند.