گزارش تصویری از دومین جشنواره هلو در شهر شنداباد شهرستان شبستر
گزارش تصویری از دومین جشنواره هلو در شهر شنداباد شهرستان شبستر
آرمان تبریز-گزارش تصویری ازدومین جشنواره هلو در شهر شنداباد شهرستان شبستر باحضور امام جمعه ، فرماندار ؛ اعضای شورای شهرشبستر و جعی از مسولان همزمان با عید سعید غدیر برگزارشد . عکس وهاب امان الله زاده آذرشهر

آرمان تبریز-گزارش تصویری ازدومین جشنواره هلو در شهر شنداباد شهرستان شبستر باحضور امام جمعه ، فرماندار ؛ اعضای شورای شهرشبستر و جعی از مسولان همزمان با عید سعید غدیر برگزارشد . عکس وهاب امان الله زاده آذرشهر