واکنش‌ها نسبت به حواشی مطرح شده درباره یک چهره مشهور
واکنش‌ها نسبت به حواشی مطرح شده درباره یک چهره مشهور
آرمان تبریز-چرا نسبت به ماجراهای مطرح شده درباره آیت الله صدیقی سکوت کرده‌اید؟

آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و دفتر او چرا تاکنون درباره ابهاماتی درخصوص تخلفاتی در مجموعه تحت مدیریت وی سکوت کرده‌اند؟
روزنامه فرهیختگان در واکنش نسبت به ماجراهای مطرح شده درباره آیت الله کاظم صدیقی نوشت: چند روزی است اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی منتشر شده و بخشی از افکار عمومی را درگیر کرده است. این اسناد در نبود «شفافیت ساختاری» باز هم از مسیر پرابهام «عدالت‌خواهی پروژه‌ای» بیرون آمده و ما از صحت و سقم آن مطلع نیستیم؛ نوعی افشاگری و درز اطلاعات که از مسیرهای «اختصاصی» برخی افراد رخ می‌دهد.
اما با این وجود جامعه منتظر واکنش افرادی است که با این اسناد متهم شده‌اند. سوال مهم و ابهام حیاتی این روزها نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر اوست؛ چرا تاکنون سکوت کرده‌اند و پاسخ آنها به این اسناد چه خواهد بود؟