مشکلات بازار تاریخی تبریز با تکمیل پروژه‌های ساماندهی بازار به زودی حل می‌شود
مشکلات بازار تاریخی تبریز با تکمیل پروژه‌های ساماندهی بازار به زودی حل می‌شود
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۸ تبریز گفت: با تکمیل پروژه‌های ساماندهی بازار، مشکلات بازار تاریخی تبریز به زودی حل می‌شود.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۸ تبریز گفت: با تکمیل پروژه‌های ساماندهی بازار، مشکلات بازار تاریخی تبریز به زودی حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما؛  ولی عبداللهی با حضور در تیمچه‌ها، سراها، دالان‌ها و بازارچه‌های مختلف بازار تبریز، ضمن بازدید از پروژه‌های مرمتی در دست اجرای شهرداری منطقه ۸، در جریان پیشرفت پروژه ها قرار گرفتند.

وی در این بازدید، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های مرمتی بازار تاکید کرده و دستورات مقتضی را جهت اجرای بهینه امور صادر کرد.

شهردار منطقه ۸ در سال های اخیر عملیات سنگفرش و جداره سازی بازار را در اکثریت محورهای اصلی و فرعی آغاز کرده و هم اکنون شاهد پیشرفت مناسب پروژه های ساماندهی بازار هستیم.