شرکت گاز استان آذربایجان شرقی قطب کشوری در ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی قطب کشوری در ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان
آرمان تبریز-شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از 4 قطب کشوری ، ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان( Assessment Center )را در منطقه شمالغرب کشور آغاز نمود.

آرمان تبریز-شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از ۴ قطب کشوری ، ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان) Assessment Center )را در منطقه شمالغرب کشور آغاز نمود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر منابع انسانی این شرکت با اعلام این خبر گفت: کانون ارزیابی مدیران؛ فرآیندی مهم جهت ارزیابی، شناسایی و توسعه نیروهای کلیدی اعم از مدیران و متخصصان با هدف شایسته سالاری و هدفمند نمودن توسعه مدیران می باشد که با توجه به تجارب این شرکت در انجام پروژه های مهم حوزه منابع انسانی، از سوی شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از ۴ قطب کشوری کانون مذکور در منطقه شمالغرب کشور انتخاب و این وظیفه را بر عهده گرفته است.
ناصر علی پور با اشاره به گستره این ارزیابی افزود: شرکت های گاز استان آذربایجان غربی ، کرمانشاه ، کردستان ، ایلام ، اردبیل ، گیلان ، قزوین ، زنجان و شرکت پالایش گاز ایلام در کانون ارزیابی منطقه شمالغرب کشور قرار دارند.
مدیر منابع انسانی ضمن اعلام برگزاری نخستین دور از این ارزیابی با حضور مدیران وکارکنان چند استان همجوار به میزبانی آذربایجان شرقی تصریح کرد: ارزیابی جانبی کارکنان شامل ابزارهایی مانند تمرین ایفای نقش ، مصاحبه روانشناسی و مدیریتی ، تمرین تحلیلی ( تهیه گزارش تحلیلی ، تکمیل پرسشنامه و . . . ) ، تمرین کارتابل و کار گروهی برای ارزیابی کارکنان ، روسا و مسئولین می باشد.
خاطرنشان می گردد بر اساس این ارزیابی در طول یکسال تعداد ۴۰۰ نفر از مدیران و کارکنان حائز شرایط در کانون مذکور حضور یافته و با استفاده از ابزارهای علمی، ضمن شناسایی توانمندی و دانش کارکنان ، بهترین مسیر شغلی برای آنان تعیین نمود.