پرداخت بیش از ۷ میلیارد تومان  تسهیلات به مشاغل خانگی و اشتغال خرد
پرداخت بیش از ۷ میلیارد تومان  تسهیلات به مشاغل خانگی و اشتغال خرد
آرمان تبریز : رئیس اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی هشترود از پرداخت ۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان وام در بخش های مشاغل خانگی و اشتغال خرد درسال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش آرمان تبریز از هشترود؛ مالک لطفی زاده در تشریح این خبر افزود: مبلغ ۴ میلیارد تومان به تعداد ۲۰ طرح    در سال ۱۴۰۲ به عنوان پشتیبان پرداخت شده است .
وی افزود: مبلغ ۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز به طرح های مستقل پرداخت شده است .
رئیس اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی هشترود در پایان خاطر نشان کرد: کلیه این تسهیلات در بخش های مشاغل خانگی و اشتغال خرد یعنی به قالی بافی ، گلیم بافی ، خیاطی، پرورش گلخانه های کوچک ، و پرورش زنبور عسل به واجدین شرایط  پرداخت شده است.