کاشت انبوه درختچه‌های ژونی پروس در باغچه‌های باغ گلستان
کاشت انبوه درختچه‌های ژونی پروس در باغچه‌های باغ گلستان
آرمان تبریز- انبوه درختچه‌های ژونی پروس به منظور باز پیرایی فضای سبز و ایجاد فضای سبز در باغچه‌های باغ گلستان در کنار درختان این پارک کاشته شد.

آرمان تبریز- انبوه درختچه‌های ژونی پروس به منظور باز پیرایی فضای سبز و ایجاد فضای سبز در باغچه‌های باغ گلستان در کنار درختان این پارک کاشته شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ کاشت این درختچه ها توسط عوامل فضای سبز منطقه ۸ و با هدف افزایش زیبایی بصری و تراکم فضای سبز شهری در اولین پارک شهری تبریز انجام یافته و فضاهای خالی بین درختان درختکاری شد.
گفتنی است، ژونی پروس جزو گونه‌های سوزنی برگ بومی منطقه ارسباران است که همخوانی خوب و مناسبی با آب و هوای تبریز داشته و از گونه‌های همیشه سبز گیاهی قلمداد می شود.