انتخابات شورای شهر تبریز هیاهویی برای هیچ
انتخابات شورای شهر تبریز هیاهویی برای هیچ
آرمان تبریز-احمد بایبوردی/ مدتی است در رسانه ها خبری استان مواجه با خبرهای عجیب وغریبی می شوم که درک وماهیت آن برایم نامفهوم هست.شاهد بروز اتلاف های مختلف هستیم یاد سیتم های بازی فوتبال می افتم4-3-4-2و!!!نمی دانم این ریاست شورا چقدر ارزش دارد که داریم اینچنین بر هم می تازیم!

آرمان تبریز-احمد بایبوردی/ مدتی است در رسانه ها خبری استان مواجه با خبرهای عجیب وغریبی می شوم که درک وماهیت آن برایم نامفهوم هست.شاهد بروز اتلاف های مختلف هستیم یاد سیتم های بازی فوتبال می افتم۴-۳-۴-۲و!!!نمی دانم این ریاست شورا چقدر ارزش دارد که داریم اینچنین بر هم می تازیم!
برخی وقتها فکر می کنم شکل گیری ماهیت مدنی شورای های اسلامی برای ما خیلی زود بود وباید قبل از آن آموزش های لازم را می دیدیم.در این وادی می بینیم همه به نوعی دنبال سهم خواهی هستند.برخی ها با چهره واقعی به سهم خواهی می پردازند وبرخی دیگر با چهره بزک کرده!خبر ها که می بینم آرزو می کنم ای کاش اصلا در شورای تبریز انتخاباتی برگزار نمی شد تا حداقل حرمت ها وآبروها حفظ می شدند.در ابندای شورا شاهد پیروزی لیست امید در انتخابات شورا بودیم ومردم تبریز شاید به این لیست امید دوخته بودند ولی اتفاقات دوسال اخیر نشان داد که هماهنگی وهم فکری بسیار ناچیزی در بین این اعضای این لیست دیده شد در جریان انتخب شهردار نتوانستند به آنچه پیش بینی می شد ومی کردند دست یابندوبه مرور زمان اختلاف ها بیشتر شد .
در این لیست البته کسانی بودند که به اخلاقمداری وحرکت حزبی وهماهنگ معتقد بودند ولی عملا در لیست اکثریت شورا در اقلیت بودند وکارایی لازم را نداشتند.
همیشه برای همراهی وحرکت جمعی لیستی نیاز به یک نیروی محرکه خارجی بودند که نه لازم بوده ونه شایسته!
کسی که قبل از ورود به تشکلی واجماع وائتلافی مرام نامه ای را امضا می کند بایددر هر شرایطی به آن متعهد باشد.
در پایان شورایدوره پنجم ، ان شاءالله شورای اصلاح طلبان در خصوص این لیست شفاف سازی لازم را برای مردم تبریز انجام خواهندداد.
اعضای  اقلیت شورا هم بعضا مشاهده می شد سخنرانی های آتشین در صحن شورا در دفاع از حقوق محرومین وشهروندان وکارمندان صورت می گرفت بعد از آن شاهد رونمایی از فیش های حقوقی متنوع افراد فامیل وخانواده محترم می شدیم!! در حقیت حرف با عمل در تناقض بود.
حرکات نمایشی وکلیشه ای وگرفتن عکس های متنوع از دفتر کار برای خدمت دهی به مراجعین گرفته تا عکس های دستجمعی از همراهی با افراد محله با شهردار وغیره !اصلا اگر خدمت خالصانه مدنظر است دیگر چه نیازی به این حرکات پوپولیستی می باشد!.
در هرصورت وضعیت صورتی می شدکه در تشخیص حق وباطل دچار سردر گمی می شدیم.آنچه مهم وکلیدی است نقش واهمیت شهردار محترم کلان شهر تبریز وشهرداران مناطق در اداره شهر است ووظایف شورا بیشتر نقش پشتیبان ونظارتی دارد.

شاید در نگاه برخی از عزیزان ترکیب هیات رییسه شورای پنجم با شهردار تبریز هماهنگ وهمراه نبوده وشاید برای همین اصرار به تغییر شهردار داشتند.آنچه مسلم است در صورت هماهنگی کارهای شهرداری وبالتبع آن مردم تبریز با سهولت وشفافیت وسرعت بیشتری صورت می گیرد.
آنچه در شرایط فعلی از بزرگان وکسانی که فکر می کنند حرف شان گوش شنوایی دارد در این روزهای باقیمانده به فکر همراهی وهم دلی در بین اعضای شورا باشند جلوی تخریب ها وهتک حرمت ها گرفته شود .آنچه از بزرگان به یاد داریم حرمت مومن معادل خون اوست .بیاییم برای هیچ وپوچ باعث ریختن خون هم وطن وهم شهری مان نشویم.کسی که برای خدمت از مردم رای اعتماد گرفته باید برایش فرقی نداشته باشد که رییس شورا باشد یا یک عضو ساده شورا مهم اینست که بتواند در طول مدت چهار سال کارنامه قبل قبولی ازخود به یادگار بگذارد همه از او به نیکی یاد کنند به فکر منافع فردی خودش نباشد.همچنان معتقدم اینها هیاهویی برای هیچ است وآنچه در یادها خواهد ماند خدمت بی منت وخالصانه برای مردم تبریز است وبس .