گزارش تصویری از برگزاری مراسم پر فیض دعای عرفه در محل دانشگاه علمی و کاربردی تبریز
گزارش تصویری از برگزاری مراسم پر فیض دعای عرفه در محل دانشگاه علمی و کاربردی تبریز
آرمان تبریز- مراسم پر فیض دعای عرفه با حضور خانواده های روسا و همکاران مراکز آموزشی درمحل دانشگاه جامع علمی و کاربردی تبریز ظهر روز یکشنبه ۲۰ مرداد برگزارشد.

آرمان تبریز- مراسم پر فیض دعای عرفه با حضور خانواده های روسا و همکاران مراکز آموزشی درمحل دانشگاه جامع علمی و کاربردی تبریز ظهر روز یکشنبه ۲۰ مرداد برگزارشد.