ضرورت اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها
ضرورت اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها
آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در جریان برگزاری پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی بر ضرورت اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛پیش همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی، با مشارکت مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و دانشگاه پیام نور ایران با موضوع «کمیسیون ماده ۱۰۰، چالش‌ها و راهکارها» در تهران در دو پنل شهرسازی و ماده صد به ریاست محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و پنل آرا کمسیونهای ماده صد با ریاست دکتر سعید کریمی رئیس هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری برگزار شد.

در این همایش، محمد عزتی، رئیس کمسیون شهرسازی و معماری مجمع کلانشهرهای کشور خواستار اصلاح ماده صد در انطباق و وفاداری به اصول اساسی شهرسازی شد و تصریح کرد: آیین نامه های ماده صد قانون شهرداری ها در دهه ۳۰ و قبل از تهیه طرح‌های توسعه شهری که مربوط به دهه ۴۰، تدوین شده است.

وی همچنین با ارائه نمونه مثال هایی به مشکلات اجرایی کمیسیون های ماده صد پرداخته و تاکید کرد: تاثیر گذاری اصلاح ماده صد با اصلاح سایر قوانین مانند بند ۲۴ ماده ۵۵ و تعیین تکلیف کاربری‌های عمومی طرح‌های توسعه در اختیار مردم از طرف ارگان‌ها و تسهیل فرایند پروانه های ساختمانی و عدم تبدیل پروانه ساختمانی به گلوگاه تامین منافع سایر دستگاهها و … امکان پذیر است.