۲۰۰۰ متر عملیات درزگیری آسفالت در ضلع جنوبی خیابان عباسی و خیابان مناف زاده
۲۰۰۰ متر عملیات درزگیری آسفالت در ضلع جنوبی خیابان عباسی و خیابان مناف زاده
آرمان تبریز- مهندس رامین نصرا...پور معاون فنی ، عمرانی منطقه یک از اجرای عملیات درزگیری در چند مسیر سطح حوزه به میزان۲۰۰۰ متر خبر داد.

آرمان تبریز- مهندس رامین نصرا…پور معاون فنی ، عمرانی منطقه یک از اجرای عملیات درزگیری در چند مسیر سطح حوزه به میزان۲۰۰۰ متر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس نصرا…پور بیان داشت: اجرای درزگیری آسفالت در سطح حوزه با سرعت و میزان بالایی در حال اجرا می باشد و بسیاری از مسیر های مورد نیاز را در بر گرفته است.

وی گفت: در بخش دیگری از اجرای این عملیات، مسیرهای خیابان مناف زاده حد فاصل عباسی تا چایکنار، خیابان عباسی ضلع جنوبی و اول کوی ممتاز در دستور کار قرار گرفت که تا کنون حدود۲۰۰۰ متر در این محدوده توسط پیمانکاران مربوطه درزگیری انجام پذیرفته است.