اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی افسر HSE (بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست) توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای ورزقان
اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی افسر HSE (بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست) توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای ورزقان
آرمان تبریز-مرکز آموزش فنی وحرفه ای ورزقان در نظر دارد برای اولین بار دوره آموزشی افسر HSE را در قالب قرارداد آموزشی در شهرستان برگزار نماید.

آرمان تبریز-مرکز آموزش فنی وحرفه ای ورزقان در نظر دارد برای اولین بار دوره آموزشی افسر HSE را در قالب قرارداد آموزشی در شهرستان برگزار نماید.
متقاضیان به شرکت در دوره جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مرکز مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۵۵۴۴۶۹_۰۴۱ تماس حاصل نمایند.

به گزارش خبرنگار ما،متقاضیان شرکت دراین دوره بایستی دوره های مهارتی HSE مقدماتی و پیشرفته را طی نموده و گواهینامه های مربوطه را دریافت نموده باشند.

افسر HSE شغلی است در حوزه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست که فراگیران توانایی نظار ت،اجرا و مشاوره بر اجرای صحیح روش های کاری ایمن در فعالیت های صنعتی وکارگاهی ،تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناک، ارایه انواع گزارش HSE ، توانایی برگزاری گوشزدهای ایمنی (Tool BOx meeting) و حضور کارآمد در محیط های کاری را کسب کنند.