رییس و اعضای جدید هیأت رئیسه شورای اصلاح طلبان  استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند
رییس و اعضای جدید هیأت رئیسه شورای اصلاح طلبان  استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند
آرمان تبریز-در راستای اجرای آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت شورای اصلاح طلبان؛اعضای این شورا در استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسه ای که با حضور دکتر صادق بناب رابط کارگروه هماهنگی امور استانهای شورای اصلاح طلبان برگزار شد،

آرمان تبریز-در راستای اجرای آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت شورای اصلاح طلبان؛اعضای این شورا در استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسه ای که با حضور دکتر صادق بناب رابط کارگروه هماهنگی امور استانهای شورای اصلاح طلبان برگزار شد، جعفر تقوی از حزب اتحاد ملت به عنوان رییس، داود کهنمویی (به عنوان شخص حقیقی) و رسول ایمان زاده (نماینده انجمن اسلامی معلمان) به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس ، خاطره کلیبری ( نماینده مجمع زنان اصلاح طلب) و رامین درکالی (نماینده حزب همبستگی) به عنوان دبیران اول و دوم این شورا انتخاب نمودند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،در آغاز این نشست صادق بناب رابط کارگروه هماهنگی امور استان¬ها شورای اصلاح طلبان با بیان وظایف این کارگروه گفت: این کارگروه در راستای فعالیت شورای اصلاح طلبان وظیفه پیگیری تشکیل این شورا در سطوح استانی و شهرستانی را بر عهده دارد که در استان آذربایجان شرقی این مسئولیت بر عهده وی قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت این کارگروه ، ایجاد تمهیدات لازم جهت ارتباط شوراهای اصلاح طلبان استان ها را از جمله اهداف آن عنوان کرد و گفت خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی ۲۲ حزب فعال عضو شورای اصلاح طلبان استان بوده و از زمان تشکیل در راستای سیاستها و مصوبات شورای اصلاح طلبان عمل کرده و در جایگاه خود ضمن فعال ساختن شورا در سطوح شهرستانی استان، پیرامون رخدادها و مسایل مختلف استان و نیز مباحث انتخابات فعال بوده است.

صادق بناب با اشاره به برگزاری انتخابات دوره جدید فعالیت شورای اصلاح طلبان آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به اتمام مهلت فعالیت هیأت رئیسه قبلی ، اعضای جدید هیأت رئیسه این شورا در استان آذربایجان شرقی شامل رییس، دو نفر نایب رییس ، دو نفر دبیر با همدلی و رای اکثریت اعضا انتخاب شدند.

وی افزود: البته با توجه به پیش بینی فعالیت ۴ کارگروه تخصصی با عضویت ۵ نفر از اعضای شورا به منظور تسریع در فعالیت های شورای اصلاح طلبان روسای این کارگروه ها نیز به عضویت هیأت رئیسه در خواهند آمد.

وی کارگروه شهرستانها، برنامه ریزی ، ارزیابی و پایش ، ارتباطات و رسانه را کارگروه های تخصصی شورای اصلاح طلبان استان آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: اعضای و روسای هریک از این کارگروه ها در جلسات آتی شورای اصلاح طلبان استان آذربایجان شرقی با برگزاری انتخابات تعیین می شوند.