آخرین وضعیت عملکرد شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در پروژه سرو بررسی شد
آخرین وضعیت عملکرد شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در پروژه سرو بررسی شد
آرمان تبریز: آخرین وضعیت عملکرد شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در پروژه سرو بررسی شد

به گزارش آرمان تبریز، طی جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان اسکو، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات و نمایندگان پروژه ۳۴۳ واحدی سرو، آخرین وضعیت عملکرد شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در پروژه سرو بررسی شد.
فرهاد سعیدی در این جلسه با اشاره به نتایج حاصله از برگزاری جلسات در راستای پیگیری امور مربوط به پروژه ۳۴۳ واحدی سرو، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه و حل موانع پیش‌رو تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که شرکت عمران شهر جدید سهند مدافع حقوق متقاضیان بوده و در این رابطه به جد پیگیر است تا موانع پیش روی پروژه برداشته شده و با جدیت و تلاش مسئولان تعاونی مسکن، واحدها سریع‌تر به دست متقاضیان برسد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون جلسات برگزار شده در مورد پروژه ۳۴۳ واحدی سرو، مقرر شد شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تهیه و ارائه گزارش مالی و فیزیکی تعداد ۱۰ واحد مسکونی از پروژه را به ترتیب و به تفکیک سال جهت شفاف سازی وضعیت کارنامه مالی اعضای پروژه تهیه کرده و کتبا به شرکت عمران شهر جدید سهند تحویل دهد.
همچنین شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی و شرکت عمران شهر جدید سهند تا ۱۸ بهمن ماه به صورت نمونه و به تعداد ۱۰ پرونده رسیدگی و گزارشات لازم را ارائه خواهند کرد.