تسریع عملیات تعریض باند شرقی بلوار ملاصدرا
تسریع عملیات تعریض باند شرقی بلوار ملاصدرا
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: عملیات تعریض باند شرقی بلوار ملاصدرا با انجام زیرسازی حدفاصل اتوبان شهیدکسائی تا ساری زمی از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، تسریع یافته است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: عملیات تعریض باند شرقی بلوار ملاصدرا با انجام زیرسازی حدفاصل اتوبان شهیدکسائی تا ساری زمی از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، تسریع یافته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، باقر خوشنواز با اعلام اینکه تعریض باند شرقی بلوار ملاصدرا حدفاصل اتوبان شهیدکسائی تا ساری زمی از ۱۳ متری به ۲۳ متری در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه از سوی حوزه عمران منطقه در مراحل پایانی زیرسازی بوده و انجام جدول گذاری آن نیز رو به اتمام است.

خوشنواز انجام عملیات تعریض پروژه مذکور را به طول ۵۵۰ متر عنوان کرد و افزود: به محض اتمام عملیات زیرسازی، این پروژه آماده آسفالت ریزی می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: شهرداری منطقه ۲ تبریز با اجرای عملیات همزمان زیرسازی و جدول گذاری تعریض باند شرقی بلوار ملاصدرا، در حال دیوار کشی مقابل اراضی دانشگاه است.

علیرضا نریمانی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز هدف از اجرای پروژه مذکور را دستیابی سریع و آسان وسایل نقلیه شهری از اتوبان شهیدکسائی به مرکز شهر و تامین امنیت عبوری شهروندان از بلوار ملاصدرا عنوان نموده و مرحله بعدی و عملیات تکمیلی تعریض باند شرقی این بلوار را احداث پیاده رو عنوان کرد.