افزایش حقوق ۴۰درصدی برای این کارمندان درسال ۱۴۰۳
افزایش حقوق ۴۰درصدی برای این کارمندان درسال ۱۴۰۳
آرمان تبریز-رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.

به گزارش آرمان تبریز؛حاجی بابایی گفت: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.