مالک رحمتی، استاندار جدید آذربایجان شرقی شد
مالک رحمتی، استاندار جدید آذربایجان شرقی شد
آرمان تبریز: با موافقت هیأت دولت مالک رحمتی به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی منصوب شد.

آرمان تبریز: با موافقت هیأت دولت مالک رحمتی به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش آرمان تبریز، با موافقت هیأت دولت مالک رحمتی به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی منصوب شد.
مالک رحمتی پیش از این رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور بود.