در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز: صدور پروانه دو مرحله‌ای ساختمانی تصویب شد
در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز: صدور پروانه دو مرحله‌ای ساختمانی تصویب شد
آرمان تبریز-به منظور کاهش حجم بروکراسی اداری و کاهش زمان صدور پروانه، صدور پروانه دو مرحله‌ای به تصویب رسید.

آرمان تبریز-به منظور کاهش حجم بروکراسی اداری و کاهش زمان صدور پروانه، صدور پروانه دو مرحله‌ای به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزارش خبرنگار، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز لایحه صدور پروانه دو مرحله‌ای برگشتی از کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و به تصویب رسید.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز با بیان اینکه در ایران کمترین زمان صدور پروانه ١٣٠ روز است گفت: این زمان به علاوه استعلام نهادهای دیگر باعث متضرر شدن شهروندان و سوق یافتن به سمت ساخت و ساز غیر مجاز می شود.

فریدون بابایی اقدم افزود: این وضعیت باعث می‌شود تا سرمایه اجتماعی شهرداری ها از بین برود.

او با اشاره به مزایای این لایحه گفت: کاهش زمان صدور پروانه، حفظ درآمد شهرداری و حفظ سرمایه اجتماعی از مزایای مهم این لایحه است.

در ادامه این جلسه محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با بیان اینکه در شرایطی که روند دریافت استعلام ها از سازمان های مختلف باعث می‌شود شهروندان مجبور به پرداخت هزینه ها بر اساس تعرفه جدید شوند گفت: شهروندان در ابتدا عوارض را پرداخت می‌کنند و دو سال زمان دارند تا نسبت به نحوه اجرا فکر کنند.

او افزود: با این لایحه از شورا درخواست داریم تا میزان استعلام های لازم برای صدور پروانه را کاهش دهند.

در پایان بررسی این لایحه اعضای شورا با تاکید بر اینکه پروانه شهرسازی که به عنوان پروانه مرحله اول صادر می‌شود مجوز ساخت نیست، این لایحه را تصویب کردند.