شهردار موفق کیست؟(قسمت دوم)
شهردار موفق کیست؟(قسمت دوم)
آرمان تبریز-شهردار باید کسى باشد که هدف مدیریت شهرى را توسعه بداند، نه عمران و نه ارائه خدمات بیشتر. توسعه با مشارکت مردم امکانپذیر خواهد بود و توسعه با آگاهى و دانایى مردم نسبت به حقوق شان و تکالیف شان در قبال ادارة امور شهر محقق مى شود.مدير شهري موفق بايد بتواند در دنياي رقابتي، نقاط قوت و ضعف شهر خود را بشناسد و در صدد تقويت نقطه قوت شهر برآيد.

آرمان تبریز-شهردار باید کسى باشد که هدف مدیریت شهرى را توسعه بداند، نه عمران و نه ارائه خدمات بیشتر. توسعه با مشارکت مردم امکانپذیر خواهد بود و توسعه با آگاهى و دانایى مردم نسبت به حقوق شان و تکالیف شان در قبال اداره امور شهر محقق مى شود.مدیر شهری موفق باید بتواند در دنیای رقابتی، نقاط قوت و ضعف شهر خود را بشناسد و در صدد تقویت نقطه قوت شهر برآید.
به گزارش خبرنگار ما ؛مبلمان شهری تبریز ضعیف است و در حوزه زیباسازی و منظر شهری کار چشمگیری انجام نشده ،نمادهای معرف شهر ضعیف است و این ضعف زیرساخت به بحث گردشگری شهر ضربه می زند.شهرداری به سمت ایجاد درآمد پایدار باشد ایجاد مجتمع تجاری، مرکز های رفاهی و تفریحی برای شهرداری درآمد زایی دارد و باید نگاه درآمدی شهرداری از گرفتن عوارض به سمت ایجاد درآمد پایدار برود.متکی بودن کسب درآمدها به ساخت و سازها، راه های اخذ درآمدهای شهرداری را با چالش روبه رو می کند.در محله های شمال شهر تبریز عقب ماندگی تاریخی به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در دوره های گذشته وجود دارد و ضعف های ساختاری ایجاد شده است وقرار بود شهرداری با ارایه طرح های زود بازده وبا مشارکت شرکت های خارجی معظل حاشیه نشینی را حل کند.اینکه شهردار محترم هرروز به همره  یکی از اعضای شورا را به همراه اکیپ های مجهز تصویر برداری به محلات فقیر نشین تبریزمراجعت کند ونسخه های تسکین بخش ونه دایمی ارایه بدهد چاره کار نخواهد بود.  باید نگاه شهرداری به بافت فرسوده شهر عوض شود، واگذاری زمین متوقف تا افراد ترغیب به سرمایه گذاری در بافت فرسوده شوند و خدمات شهری در این مناطق بیشتر شود که این نیازمند تقویت زیرساخت های این مناطق است.
یک شهردار موفق باید یک  ارتباط مناسب، تعامل قوی و «هماهنگ با ادارات دولتی» برای رایزنی موثر در مسیر وصول مطالبات شهر در مرکز استان و پایتخت ٫ «جسارت» برای توقیف پروژه های خوش رنگ و لعاب اما غیر ضرور و پر هزینه در شهر٫ اشرافیت نسبی به ابزارهای مالی نوین و توان استفاده از ظرفیتهای نهفته شهری برای تأمین و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای شهرداری٫ داشتن تخصص «شهرسازی ، برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری، اقتصاد» و سابقه کار در این حوزه ها٫ تجربه کار در مدیریت شهری و دستگاه های موازی٫ آشنایی با روشهای نوین جذب سرمایه گذار و مشارکت دادن بخش خصوصی در اجرای پروژه های مشارکتی٫ تلاش در راستای واقعی سازی نرخ عوارض و مالیات های شهری و الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها(تنها در این صورت است که هیچ پستی در شهرداری برای هیچ شخصی جذابیت نخواهد داشت و همه پستها همسان خواهند بود.
متاسفانه مناطق حاشیه نشین کانونهای ارتکاب جرائم و مستعد فعالیت گرو ههای خلافکار می باشند و تنها با ایجاد اشتغال مناسب، توسعه صنعت گردشگری و بومگردی میتوان از مهاجرت بی رویه روستائیان و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرائم در شه رها دارد جلوگیری کرد . مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی را م یتوان به علل موجود در مبداء و علل موجود در مقصد تقسیم بندی کرد.خشک سالی، صنعتی نبودن کشاورزی و دامداری در روستاها، عدم آموزش صحیح روستائیان، عدم آموزش مهار تهای حرف های به روستائیان، عدم توسعه صنعت بومگردی در روست اهای مستعد، فقر مالی در روست اها و … از عوامل مبداء و عدم صیانت از اراضی حاشیه شه رها توسط دستگا ههای متولی، وجود شغ لهای کاذب در شه رها و غیره از علل مقصد گسترش حاشیه نشینی است. لذا توان دستگا ههای متولی در پیشگیری از حاشیه نشینی باید معطوف به این دو نوع زمینه گردد.متاسفانه به صنعت بو مگردی که م یتواند با حداقل سرمایه گذاری بیشترین درآمد را برای روستائیان ایجاد کند توجه مناسبی نشده که در معاونت به دنبال ایجاد هماهنگی بین مراجع مسئول جهت توجه به این مقوله هستیم. تبریز بیش از ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد.شهرداری تبریز در سال گذشته فرموده بودند  برای ساخت مسکن حاشیه نشینان منتظر اعتبارات دولتی نمی‌مانیم چراکه تمام محلاتی که به عنوان حاشیه شهر معرفی می شوند محلات تبریز بوده و ساکنین آن محلات شهروند تبریز هستند.حال با گذشت بیش از یکسال معلوم نیست چقدر از این برنامه ها ووعده ها تحقق یافته است. استفاده از افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس برای حل مشکلات مناطق محروم حاشیه نشین باعث شود که نه تنها گام موثری در این راه برداشته نشود بلکه تصمیمات عجولانه و لحظه ای مشکلات آن ها را فراگیرتر و وسیع تر می کند.
پیشنهادات :
۱- با توجه به اهمیت موضوع حاشیه نشینی و ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این پدیده پیشنهاد می گردد که این بحث در چهارچوب بحث ملی و فرا منطقه ای مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد.
۲- هرگونه مطالعات حریم و حاشیه شهر باید در برگیرنده کنش ها و واکنش های درون و برون حریم بوده و شهرداری به عنوان متولی این بحث مد نظر باشد .
۳- مصوب شدن حریم قانونی شهرها به استناد تبصره یک ماده ۹۹ قانون شهرداریها صورت پذیرد. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر انجام گردد.
۴- تملک اراضی در مناطقی که احتمال بحران حاشیه نشینی وجود دارد و تهیه طرح ساماندهی آنها توسط شهرداریها .
۵- شناخت تجارب سایر شهرهای برون مرزی در زمینه حاشیه نشینی و بررسی راهکارهای اتخاذ شده توسط آنها .
۶- لزوم انجام فعالیت های جامع و همانگ فرهنگی در مناطق حاشیه شهر برای آشنایی و اطلاع رسانی و هشدار به آنها .
احمد بایبوردی