برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرصتی برای شکوفایی استعداد دانشجویان است
برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرصتی برای شکوفایی استعداد دانشجویان است
آرمان تبریز- دکتر فرزان قالیچی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این المپیادها باعث ایجاد همدلی و شور و نشاط بین دانشجویان می شود.

آرمان تبریز- دکتر فرزان قالیچی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این المپیادها باعث ایجاد همدلی و شور و نشاط بین دانشجویان می شود.

به گزارش خبرنگار ما ،وی با اشاره به اینکه دانشجو باید در این المپیادها دیده شود و خود را نشان دهد، افزود: برگزاری این رویدادهای ورزشی استعدادهای دانشجویان را شناسایی می کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: تاکنون استقبال از ورزشکاران این المپیاد به بهترین نحو انجام شده است و انتظار می رود با مدیریت و برنامه ریزی دقیق فرصتهای خوبی در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

دکتر فرزان قالیچی گفت: امیدواریم دانشجویان ما بتوانند کاپ اخلاق و عناوین برتر این المپیاد را کسب کنند.