رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی: هنر باید بتواند به تقویت اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی: هنر باید بتواند به تقویت اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند
آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی گفت: در سند تدبیر توسعه استان دو محور «احیا و تقویت هویت فرهنگی» و «تقویت اقتصاد فرهنگ» را مورد توجه قرار دادیم؛ چرا که معتقدیم هنر باید بتواند به تقویت اقتصادی، ایجاد گردش مالی و اشتغالزایی کمک کند.

آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی گفت: در سند تدبیر توسعه استان دو محور «احیا و تقویت هویت فرهنگی» و «تقویت اقتصاد فرهنگ» را مورد توجه قرار دادیم؛ چرا که معتقدیم هنر باید بتواند به تقویت اقتصادی، ایجاد گردش مالی و اشتغالزایی کمک کند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ داود بهبودی، عصر امروز در آیین گرامی‌داشت یکصدمین سال آموزش هنر در تبریز اظهار کرد: آروزی همه ما دستیابی به جامعه‎ای است که در آن آسایش و آرامش در کنار هم مهیا باشند و همه تلاش بشر، صاحبنظران، دولت‎ها و هنرمندان به نحوی در این راستا است.
وی افزود: هر جامعه‌ای که به آرامش و آسایش دست یابد و در کنار برخورداری و امکانات بتواند با ابزار هنر، اندیشه را تعالی و آرامش درون را به جامعه هدیه دهد، جامعه توسعه یافته‎تری است.
بهبودی با بیان اینکه یکی از ضرورت‎ها و پیش‌نیازهای دستیابی به این ظرفیت، تجلی، شکوفایی و رونق بخش هنر و فرهنگ و گرامی‎داشت اصحاب فرهنگ و هنر به عنوان سرمایه‎های نمادین جامعه است؛ افزود: در جامعه‌ای که هنر و فرهنگ عزیز است، میتوان امید داشت این جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت ‎کند ولی اگر اهالی هنر مورد بی مهری قرار گیرند آن جامعه راه به جایی نخواهد برد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: در واقع فرهنگ پیش‎نیاز توسعه است و متقابلا هر وقت توسعه اتفاق بیافتد به توسعه و غنای فرهنگ و هنر کمک می‎کند و جامعه را به سمت تعالی سوق می‎دهد.
وی یادآور شد: تبریز این قابلیت را داشته که مهد فرهنگ و هنر لقب بگیرد و وجود مکاتب هنری تبریز بیانگر بستری است که در خاک این سرزمین بوده و نشان از ظرفیتی است که در گذشته وجود دارد که امروز کم رنگ تر شده و اساتید و اهل فرهنگ و هنر، فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‎توانند به احیای این ظرفیت کمک کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‎شرقی گفت: در سند تدبیر توسعه استان دو محور «احیا و تقویت هویت فرهنگی» و «تقویت اقتصاد فرهنگ» را مورد توجه قرار دادیم؛ چرا که معتقدیم هنر باید بتواند به تقویت اقتصادی، ایجاد گردش مالی و اشتغالزایی کمک کند؛ البته این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‎هایی است که در این زمینه نیز تلاش‎هایی از سوی ارگان‎های ذیربط صورت می‎گیرد.
بهبودی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت رایزنان فرهنگی در انتقال و طرح هنر و فرهنگ استان در عرصه‎های بین المللی، کمک گرفتن از ظرفیت معافیت‎های مالیاتی و اهتمام در برگزاری جشنواره‎ها و نمایشگاه‎ها در جهت توسعه و تعالی فرهنگ و هنر استان تاکید کرد.