لزوم بروزرسانی سیمای کشاورزی شهرستان ها /لزوم شناسایی پتانسیل های جدید و بالقوه ورزقان
لزوم بروزرسانی سیمای کشاورزی شهرستان ها /لزوم شناسایی پتانسیل های جدید و بالقوه ورزقان
آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سیمای کشاورزی شهرستان  ها بایستی نسبت به سال تنظیم، تدوین و ارائه گردد.

آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سیمای کشاورزی شهرستان  ها بایستی نسبت به سال تنظیم، تدوین و ارائه گردد.

به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ورزقان ضمن بیان این مطلب افزود: سیمای کشاورزی شهرستان هر سال تغییرپذیر است؛ منجمله سطح کشت، میزان باغات، صنایع تبدیلی، شیلات و واحدهای دامپروری تغییر کرده و کاهش یا افزایش می یابند.

وی گفت: میزان تولیدات کشاورزی تحت تاثیر سطح زیرکشت، شرایط اقلیمی و سایر عوامل قرار گرفته و هر ساله میزان تولید کاهش یا افزایش پیدا می کند و باید با توجه به این شرایط و تغییرات انجام شده سیمای کشاورزی هر شهرستان تنظیم و تدوین شود.

مهندس فتحی اظهار کرد: در وزارت جهادکشاورزی دو نقش اصلی برعهده ماست، نقش هدایتی و نقش حمایتی؛ وزارت متبوع و به تبع آن سازمان جهادکشاورزی استانها در مرحله اول وظیفه هدایتی که همان وظایف ترویجی می باشند و در مرحله بعدی وظیفه حمایتی از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی را برعهده دارند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: ساختار وزارت جهادکشاورزی یک ساختار ترویجی است و نقش تک تک معاونین، مدیران، روسای ادارات و تمامی کارکنان نقش ترویجی می باشد تا این نقش بتواند کشاورزان و بهره برداران را به ما متصل کرده و هماهنگ نماید.

وی با تاکید بر این موضوع که سیاستهای حمایتی ما نیز در راستای سیاستهای هدایتی قرار دارند، اذعان نمود: اقدامات و تمهیدات اعمال شده توسط مجموعه جهادکشاورزی در همه زیرمجموعه ها صرفاً جهت اتصال ما با کشاورزان و تکمیل زنجیره تولید می باشد یعنی نمود سیاست های هدایتی و ترویجی وزارت جهادکشاورزی و سازمان بر سایر سیاست های اجرایی غالبیت دارد.

مهندس فتحی گفت: برای اجرایی نمودن سیاست های هدایتی و ترویجی، سازمان جهادکشاورزی استان در سه چهار سال اخیر اقدام به تدوین، طراحی و اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با یادآوری این مطلب که در برابر تغییرات و نوآوری ها، جامعه هدف معمولاً از خود مقاومت نشان می دهد، اظهار نمود: برای این که بتوانیم کشاورزان و جامعه روستائی را با دستورالعمل ها و سیاستگذاریهای جدید خود همراه سازیم باید بسترسازی مناسب را انجام داده و فضای روانی و فکری لازم را مهیا سازیم.

وی کشت دانه روغنی کلزا در مساحت ۵۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی را در این خصوص مثال زد و گفت: در اوایل کار مخالفت ها و مقاومت های زیادی در برابر این دستورالعمل وجود داشت بعد از انجام کار و توسعه کشت کلزا از ۲۵۰ هکتار به ۵۳۰۰ در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که کار غیرممکن وجود ندارد و فقط باید اراده و ایمان کافی نسبت به علم و کار خود داشته باشیم.

مهندس فتحی با تاکید بر لزوم شناسایی محور توسعه زیربخش های داخل کشاورزی شهرستان ورزقان و سایر شهرستانها تصریح نمود: شناسایی پتانسیل های جدید و بالقوه شهرستان ورزقان منجمله در خصوص تجمیع و کشت انبوه محصول گل محمدی در اراضی مستعد شهرستان از اقدامات خوب و مطلوب این مدیریت می باشد ولی برای بهره برداری بیشتر و بهتر بایستی اقدامات جهشی اعمال گردد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: کشت گل محمدی در شهرستان ورزقان می تواند به صورت دیم نیز انجام شود، در هر هکتار از اراضی دیم و مستعد شهرستان می توان ۷۰۰ کیلوگرم محصول برداشت کرد و این کار در راستای اشتغالزایی و محرومیت زدایی شهرستان ورزقان می تواند گام موثری بشمار آید.

مهندس فتحی خطاب به مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان اظهار نمود: شهرستان ورزقان در محصولات گلخانه ای از ظرفیت خوبی برخوردار است، سازمان آب منطقه ای نیز آمادگی خود را نسبت به تامین آب مورد نیاز برای کشت محصولات گلخانه ای اعلام نموده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود گفت: کشاورزان زحمتکش در تامین امنیت غذایی کشور از هیچ تلاشی مضایقه نکرده اند، زحمات شبانه روزی این عزیزان در تامین امنیت غذایی جای تقدیر و تجلیل دارد چراکه ارزش و اهمیت آن کمتر از امنیت دفاعی نیست.

گفتنی است در آغاز این جلسه مهندس محمدحسن علیپور مدیر جهادکشاورزی شهرستان  ورزقان گزارشی از سیمای شهرستان و برنامه های آتی این مدیریت ارائه نمود.