آنالیز فیزیکی و تعیین خصوصیات پسماندهای شهری تبریز انجام می‌شود
آنالیز فیزیکی و تعیین خصوصیات پسماندهای شهری تبریز انجام می‌شود
آرمان تبریز-آنالیز فیزیکی و تعیین خصوصیات پسماندهای شهری تبریز انجام می شود.

آرمان تبریز-آنالیز فیزیکی و تعیین خصوصیات پسماندهای شهری تبریز انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس استاندارد ASTM پسماندهای مناطق ۱۰ گانه تبریز به صورت تصادفی از هر منطقه و ناحیه شهری جهت نمونه برداری انتخاب و از ۱۰ تن نمونه کلی ۱۰۰۰ کیلوگرم آنالیز دقیق با شاخص های اثر گذار ازجمله مواد آلی، کاغذ مقوا، پلاستیک و پت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تعیین خصوصیات فیزیکی پسماند یکی از مهم ترین و اساسی ترین روش های سنجش در جهت مدیریت به روز پسماندهای شهری تبریز است.

آنالیز فیزیکی و تعیین خصوصیات پسماندهای شهری تبریز به روش ASTM/D۵۲۳۱ JS توسط کارشناسان سازمان پسماند صورت گرفت.

لازم به ذکراست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز جزو سازمان هایی محسوب می شود که سالانه در فصول مختلف سال جهت بررسی زباله، آنالیز فیزیکی را در دستور کار خود قرار می دهد.

تعیین خصوصیات فیزیکی زباله شهر تبریز در تعیین شاخص های مدیریتی پسماند در مقصد ازجهت احداث نیروگاه زباله سوزWTE) و MBT ) و تعیین ارزش حرارتی بر حسب درصد وزنی و رطوبت مورد توجه است.