اخذ ۴۵٣ سند تک برگی برای حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌های آذربایجان شرقی
اخذ ۴۵٣ سند تک برگی برای حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌های آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی توانسته در سال‌جاری، ۴۵٣ سند تک برگی برای حریم و بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و مسیل‌های استان اخذ کند.

به گزارش آرمان تبریز، در راستای حفظ حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های سطح استان که به‌عنوان اراضی حکومتی شناخته می‌شود، سالیانه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نسبت به شناسایی، تهیه نقشه توپوگرافی و مطالعات حدود بستر و حریم آن در راستای قانون حدنگار به منظور صدور سند تک برگی اقدام می‌کند.
در این خصوص تاکنون شرکت آب منطقه‌ای توانسته است با اخذ بیش از ۴۵٣ سند تک برگی به حدود بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و تالاب‌ها برای بیش از ١۵۶ میلیون مترمربع از اراضی مذکور سند اخذ شده که به میزان ٢٣ برگ و ١۶ میلیون مترمربع در سال‌جاری است.
اقدامات مذکور با همکاری ادارات ثبت استان و پیگیری ادارات منابع آب شهرستان‌ها، دفاتر مهندسی رودخانه‌ها و دفتر حقوقی ادامه دارد.