نیروگاه‌ها به خاطر تحریم از سوخت مازوت استفاده می کنند!
نیروگاه‌ها به خاطر تحریم از سوخت مازوت استفاده می کنند!
آرمان تبریز-یک کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فناوری‌های امروز کشور قدیمی‌ شده و باید از فناوری‌های جدید استفاده کرد که به علت تحریم‌ها شدنی نیست. نبود فناوری مدرن باعث شده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت استفاده کنند.

آرمان تبریز-یک کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فناوری‌های امروز کشور قدیمی‌ شده و باید از فناوری‌های جدید استفاده کرد که به علت تحریم‌ها شدنی نیست. نبود فناوری مدرن باعث شده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت استفاده کنند.

مهروش خواجه‌وندی با اشاره به عوامل تشدید آلودگی هوا در کلانشهرها در گفتگو با خبرفوری بیان داشت: شهروندان باید در زمان‌ بحران برخی اقدامات را انجام دهند. به عنوان مثال فعالان ساخت و ساز، روزهایی که حالت اضطرار وجود دارد، کار را متوقف کنند.

وی افزود: در این مدت چند نفری استفاده از مازوت را انکار کرده‌اند و برخی نیز سکوت کرده‌اند. فناوری‌های امروز کشور قدیمی‌ شده و باید از فناوری‌های جدید استفاده کرد که به علت تحریم‌ها شدنی نیست. نبود فناوری مدرن باعث شده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت استفاده کنند.

کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در یک سال گذشته در تمام فصول سال شرایط بحرانی آلودگی هوا را تجربه کردیم که این خود نشان از استفاده نفت سیاه برای مصرف نیروگاه‌ها در همه سال است. باید از وزارت نیرو سوال شود که آیا انبارهای پر از مازوت باعث شده تا بین وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو توافق استفاده از این ماده شده است؟

او ادامه داد: محیط‌زیست متاثر از تحریم‌ها است و همین امر دلیل استفاده از مازوت‌ برای سوزاندن در نیروگاه‌های برق شده است. هرچند برخی از طیف‌های سیاسی تحریم‌ها را بدون اثر بدانند اما تاثیر آن‌ها در شرایط امروز زیستی کشور به خوبی مشاهده می‌شود.

منبع: خبر فوری