شایسته سالاری در انتخابات مجلس (قسمت چهارم)
شایسته سالاری در انتخابات مجلس (قسمت چهارم)
آرمان تبریز-احمد بایبوردی؛علاوه بر د‌رآمد‌ ناشی از د‌ستمزد‌ و حقوق قانونی که قانونگذاران د‌ارند‌، موقعیت‌هایی که قانونگذار می‌تواند‌ برای کسب د‌رآمد‌‌های د‌یگر به د‌ست آورد‌، عموما بالاتر از سایر مشاغل است. استخد‌ام د‌ر مقام قانونگذاری د‌ر همه‌جوامع از جمله جامعه ایران سرآغاز راه ورود‌ به شغل‌های جذاب‌تر و پرد‌رآمد‌‌تر د‌ر آیند‌ه است. تجربه سال‌های اخیر د‌ر ایران نشان د‌اد‌ه است اکثریت قانونگذاران د‌ر صورتی که د‌ر د‌وره بعد‌ی نتوانند‌ یا نخواهند‌ این شغل را حفظ کنند‌، د‌ر سازمان‌ها و نهاد‌های د‌ولتی و د‌ر مناصب قابل توجه قرار می‌گیرند‌.

آرمان تبریز-احمد بایبوردی؛علاوه بر د‌رآمد‌ ناشی از د‌ستمزد‌ و حقوق قانونی که قانونگذاران د‌ارند‌، موقعیت‌هایی که قانونگذار می‌تواند‌ برای کسب د‌رآمد‌‌های د‌یگر به د‌ست آورد‌، عموما بالاتر از سایر مشاغل است. استخد‌ام د‌ر مقام قانونگذاری د‌ر همه‌جوامع از جمله جامعه ایران سرآغاز راه ورود‌ به شغل‌های جذاب‌تر و پرد‌رآمد‌‌تر د‌ر آیند‌ه است. تجربه سال‌های اخیر د‌ر ایران نشان د‌اد‌ه است اکثریت قانونگذاران د‌ر صورتی که د‌ر د‌وره بعد‌ی نتوانند‌ یا نخواهند‌ این شغل را حفظ کنند‌، د‌ر سازمان‌ها و نهاد‌های د‌ولتی و د‌ر مناصب قابل توجه قرار می‌گیرند‌.

اکثریت قانونگذاران با توجه به تعامل، مناسبات و ارتباطاتی که د‌ر د‌وره تصد‌ی شغل قانونگذاری به د‌ست می‌آورند‌ و احتمال اینکه د‌ر د‌وره‌های بعد‌ی نیز به استخد‌ام مجلس د‌رآیند‌ طرف مشورت نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصاد‌ی قرار می‌گیرند‌. به این ترتیب انتظار کسب د‌رآمد‌‌ی به مراتب بیشتر از شغل‌های د‌یگر، با توجه به تخصص و د‌انش، د‌لیل خوبی برای توضیح د‌اد‌ن رشد‌ تقاضای کاندید شدن د‌ر نهاد‌ قانونگذاری است. همانطور که گفتیم مجلس دو وظیفه دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است که هر دو آن نیازمند آداب، توانمندی، تجربه و تخصص است که قطعا می‌تواند در انجام وظایف خود نقش ایفاکند، در غیر این‌صورت این نماینده کارآمد نخواهد بود.

 نماینده مجلس؛ شهردار، فرماندار یا مسوول عمرانی نیست، بلکه نماینده قانون گذار است، مردم به نماینده‌ای باید رای بدهند که بنفع کشور گام بردارد که قطعا به نفع همه مخصوصا کمک به دولت خواهد شد.حوزه‌های نظارتی مجلس که انتظار می رفت نمایندگان محترم  جدی‌تر ورود کند؛ به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه شده است، می‌توانست نظارت جدی بر قیمت کالاها در بازار، خودرو، بیکاری، رکود اقتصادی و رکود بر تولید داشته باشد تا بخشی از مشکلات اقتصادی حل شود، به نظر می رسد  در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.نماینده عزیزی فرمایش می کردند که دولت مانع تحقق وظیفه نظارتی نمایندگان هست در حالیکه دیوان محاسبات یکی از ارکان قوه مقننه است واگر مشکلی وجود داشته باشد تخلف را به قوه قضاییه ارجاع می دهد.مردم هنوز منتظر هستند نتیجه شفاف سازی ها در زمینه سازمان خصوصی سازی از قبیل ماشین سازی وکشت وصنعت مغان مشخص شود وبا توجه به استقلال قوه قضاییه وقوه مقننه عذری از عزیزان نماینده پذیرفته نیست.

یک سری طرح‌ها و لوایح خیلی مهم است و اکثریت نمایندگان در رای‌گیری شرکت می‌کنند اگرچه باز هم برخی به دلایلی رای نمی‌دهند، اما از سوی دیگر نماینده درباره یک موضوعی با خود می‌گوید چه رای بدهد یا ندهد تصویب می‌شود. اگر یک موضوعی لب مرز قرار بگیرد و با حتی یک رای نتواند تصویب شودآن زمان نماینده‌ای که در صحن حاضر بوده و در رای‌گیری شرکت نکرده از لحاظ شرعی و قانونی مسئول است زیرا سرنوشت یک مصوبه را تغییر داده است».«اما باید در مجموع اعلام کرد که عدم مشارکت نمایندگان حاضر در صحن در رای‌گیری‌ها از دیدگاه مقام معظم رهبری و مردم بارها مورد انتقاد قرار گرفته است و حتی رهبری معظم در دیدار با نمایندگان مجلس بر لزوم نظم و مشارکت آنها در مجلس تاکید داشته است».«حضور در رای‌گیری‌ها را می‌توان حداقل وظیفه نمایندگی دانست که باید به آن دقت شود، ما باید وظیفه اخلاقی، عرفی، شرعی، قانونی و ملی خود را که همان نظم، انظباط و گوش دادن و حرف زدن در مجلس است را انجام دهیم».در زمینه استیضاح ها هم اگر در راستای استیفای حق مردم باشد قابل تقدیر ومورد حمایت هست ولی اگر بعد رای استیضاح آپارتمان ویا هر امتیاز دیگری بگیرد ومنصرف شود این استیضاح در راستای منافع شیطان است.کسانی را می شناسیم که تقاضای هیات علمی شدن همسر با مدرک لیسانسش را می کند آن دیگری برای فرزندانش سهم معدن واستخدام وپست می خواهد تا امضایش را پس بگیرد!یکی از استیضاح های موفق نمایندگان مربوط به وزیر سابق راه وشهر سازی بود این دوست مان را خیلی غرور گرفته بود فکر می کردند داشتن پول یعنی همه چیز!مسکن مهر یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذارید یکی از ضروریات جامعه است با این تورم لجام گسیخته کی جوانان عزیزمان  خواهند توانست صاحب مسکن بشوند. اینجا وقتی وزیری مخالف  مصالح ملی حرکت کند باید کنار برود و دوستان نماینده تعارف هم نباید داشته باشند.

شفافیت حضور و غیاب‌ها و سفرهای نمایندگان و ……جز مسایل ضروری وقابل بررسی است  اما شفافیت آرای نمایندگان چه دستاوردی برای جامعه خواهد داشت؟ جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود. به همین جهت ممکن است در محذور واقع شود و رای واقعی خود را اعمال نکند.

نگرانی از ردصلاحیت و فشار بر نمایندگان، احتمالا علت اصلی مخالفت با این طرح بوده و درواقع ازجمله مهم‌ترین مضار این طرح بوده است. به‌ویژه در شرایط فعلی حاکم بر سیاست ایران که هنوز روندها و ساختارها چندان شفاف نیست. موضوعی که ازقضا در جریان رسیدگی به این طرح، از سوی طراح آن نیز مطرح شد.

به ‌جز این محاسن البته طرح شفافیت آرای نمایندگان و به طور کل، شفاف‌شدن روندها و ساختارهای حاکم بر مجلس محاسن دیگری نیز دارد. اگر همه‌چیز شفاف باشد، آن‌وقت مردم می‌فهمند مثلا اگر اقلیتی پرچم یک کشور را در صحن علنی به آتش می‌کشد، به معنای آن نیست که کل مجلس چنین نگاهی دارد. اگر در همین بحث FATF، برخی با مخالفت‌های نابجا و جناحی، از امکان برقراری ارتباط میان نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی ممانعت می‌کنند، به معنای آن نیست که تمامی وکلای‌شان در مجلس چنین نگاهی به روابط بین‌المللی کشور دارند.باید بپذیریم زمان وعده و وعیدهای انتخاباتی گذشته است دیگر نمی‌توان رای مردم را با حواله دادن آنان به ناکجا آبادهای رویایی خرید. در این شرایط تنها خدمت گزارانی موفق هستند که قادر باشند تصویری واقعی و قابل اعتماد از ” برداشتی ” که قرار است از این ” کشت ” حاصل گردد را در جلوی دیدگان مردم به نمایش بگذارند.

چگونه است منتخبین مردم و نمایندگان ،تا کنون امکان ارائه یک گزارش واقعی از عملکرد خود را در فضای چشم های بیدار رسانه و در حضور نخبگان مستقل و منصف مرد م به خود مستهیل ننموده اند؟

چگونه است رابط موکل و متوکلین از ارائه گزارش کارکرد تا تنظیم امور مورد درخواست موکل بر اساس متوکل به فراموشی سپرده شده است تا هنگام انتخابات . با چه استدلالی سعی در مجاب دیگران برای انتخاب مجدد خود تحت فشار میگذارند؟

  • منبع خبر : آریا