نوسازی ماشین سازی تبریز در دستور کار دولت
نوسازی ماشین سازی تبریز در دستور کار دولت
آرمان تبریز: بازسازی و نوسازی شرکت ریخته گری و گروه ماشین سازی تبریز، در دو سال اجرایی خواهد شد.

به گزارش آرمان تبریز، در بازدید معاونان وزرای صمت و اقتصاد و دارایی از شرکت‌های ریخته گری و ماشین سازی تبریز اعلام شد: توسعه و بازسازی این دو شرکت در مجموع با سرمایه گذاری ۱۴ همت از محل فروش دارائی‌های غیرمنقول و تجهیزات و ماشین آلات فرسوده آن‌ها در دو سال اجرایی خواهد شد.

با اجرای این طرح ۱۲ نوع محصول به ۲۷ نوع محصول تولیدی در کارخانه ماشین سازی تبریز اضافه و حدود ۷۰۰ نفر به پرسنل کنونی شرکت افزوده خواهد شد.

تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، کاهش قیمت تمام شده، افزایش نیروی انسانی شاغل، تنوع بخشی به محصولات تولیدی، افزایش تولید و صادرات و تولید محصولات رقابتی در بازار‌های هدف اهداف اجرای طرح بازسازی و نوسازی ماشین سازی تبریز با نیم قرن سابقه اعلام شده است.

با اجرای این طرح در شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز نیز ظرفیت اسمی تولید این شرکت ۱۰ برابر می‌شود و به ۸۵ هزار تن در سال می‌رسد.

بازگشت سرمایه طرح بازسازی و ناوسازی این شرکت که نوسازی کوره‌ها و خطوط اتوماتیک قالب گیری هدف اصلی آن است، یک و نیم سال بعد از بهره برداری پیش بینی شده است.