اجرای پروژه های برق  به ارزش۲۷  میلیارد ریال در شهر تبریز
 اجرای پروژه های برق  به ارزش۲۷  میلیارد ریال در شهر تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از اجرای 14 پروژه به ارزش بالغ بر 27 میلیارد ریال توسط امور برق نوسازی این شرکت خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از اجرای ۱۴ پروژه به ارزش بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال توسط امور برق نوسازی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛عادل کاظمی هدف از اجرای پروژه های یاد شده را بهبود و افزایش پایداری شبکه توزیع برق عنوان نمود و گفت: احداث چندین دستگاه پست هوایی، ساماندهی شبکه‌های فشار ضعیف، ایجاد و افزایش قدرت‌مانور در شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت، توسعه روشنایی معابر، و… از جمله پروژه های اجرا شده توسط امور برق نوسازی بوده است.

وی در خصوص پروژه برق رسانی به ” کانون اصلاح و تربیت “گفت: در راستای تامین برق کانون اصلاح و تربیت، تجهیز یک دستگاه پست زمینی ، احداث شبکه ۲۰ کیلوولت زمینی به متراژ نیم کیلومتر با اعتبار نزدیک به چهار میلیارد ریال توسط این شرکت انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بیان کرد: تعویض کابل های سوخته پست زمینی، اصلاح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت در جاده اهر با اعتبار یک میلیارد ریال به انجام رسیده است.

وی گفت: احداث شبکه فشار ضعیف هوایی به متراژ ۴۰۰ متر، احداث شبکه ۲۰ کیلوولت زمینی به متراژ ۲۰۰ متر،  و احداث ۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی و تجهیز یک دستگاه پست هوایی با هدف تامین برق در شهرک خاوران به ارزش دو میلیارد ریال انجام شده است.

همچنین تامین برق ساختمان مترو به ارزش بالغ بر سه میلیارد ریال یکی دیگر از پروژه های برق رسانی اخیر بوده است.

ایشان در ادامه به پروژه برق رسانی به کوی آهو واقع در جاده تهران  اشاره کرده گفتند: در این پروژه یک و نیم کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت جمع آوری وعلاوه بر ایجاد قدرت مانور در این منطقه چندین کیلومتر خط روکش دار با مجموع اعتبار یک میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: چندین پروژه کوچک و بزرگ برق رسانی که با احداث پست های زمینی و هوایی و شبکه های مربوطه همراه بود مجموعا به ارزش ۹ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و بخشی از نیازمندی های شهرک نصر۳، خیابان آزادی و کوی ولی عصر(عج) را مرتفع نمود.