نباید میان دانشگاه‌ها دیوارکشی کرد
نباید میان دانشگاه‌ها دیوارکشی کرد
آرمان تبریز-نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس با تأکید بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دانشگاه‌ها و توزیع ناعادلانه امکانات در حوزه آموزش عالی، گفت: نباید میان دانشگاه‌ها دیوارکشی کرد.

آرمان تبریز-نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس با تأکید بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دانشگاه‌ها و توزیع ناعادلانه امکانات در حوزه آموزش عالی، گفت: نباید میان دانشگاه‌ها دیوارکشی کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،محمد حسینی با تأکید بر ضرورت توزیع امکانات دانشگاهی با روش ادغام دانشگاه‌ها، تصریح کرد: باید طرح یا مجوزی در قانون بودجه ایجاد شود تا دانشگاه آزاد امکانات و تجهیزات را در اختیار سایر دانشگاه‌ها قرار دهد و از طرفی تمام دانشگاه‌ها نیروهای مورد‌نیاز خود را به صورت مامور از دانشگاه آزاد دریافت کنند تا توزیع عادلانه منابع موجود صورت گیرد.

تعداد اساتید در برخی دانشگاه‌ها از دانشجویان بیشتر است

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر داشتن نگاهی ملی و پرهیز از اداره جزیره‌ای مراکز آموزش عالی، افزود: امروز امکانات ساختمانی و تجهیزات و نیروی انسانی به اندازه کافی در استان مرکزی برای آموزش وجود دارد و اگر فقط نگاه‌های مقطعی و جایگاهی خود را کنار بگذاریم مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
در شهرستان آشتیان ۱۸ هزار مترمربع فضای آموزشی خوب خالی وجود دارد و این در حالی است که در شهر اراک به دنبال مکان آموزشی هستیم

وی با انتقاد از نبود برنامه و طرح آمایش در توسعه دانشگاه‌ها، افزود: برای نمونه در شهرستان آشتیان ۱۸ هزار مترمربع فضای آموزشی خوب خالی وجود دارد همچنین در دانشگاه آزاد این شهرستان تعدادی از اعضای هیئت علمی یک دقیقه هم کلاس موظف ندارند و این در حالی است که در شهر اراک به دنبال مکان آموزشی هستیم.

حسینی یادآور شد: تجهیزاتی در دانشگاه فراهان وجود دارد که حدود ۶ سال بدون استفاده مانده و این در حالی است ‌که دانشگاه صنعتی اراک نیازمند این تجهیزات است.

وی با تأکید بر اینکه نباید دیواری بین دانشگاه‌ها باشد، تصریح کرد: این دیوارکشی بین دانشگاه‌ها موجب هدر رفت سرمایه ها می‎شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس به موضوع تعیین سقف برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز اشاره و اضافه کرد: برداشت‌های متفاوتی از مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق‌ها وجود دارد که این موضوع در حال حاضر در کمیته تطبیق مصوبات در حال بررسی است و باید توجه داشت که کاهش حقوق هیأت علمی و اساتید دانشگاهی تبعات بسیاری از جمله افت راندمان و مهاجرت اساتید را به دنبال دارد.

  • منبع خبر : خانه ملت